නිවාස/ඉඩකඩම් | සිළුමිණ

නිවාස/ඉඩකඩම්

ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් / උපකරණ

අගනා ෆ්ලයිවුඩ් සැටලිම සවිකර කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් දැමීම සියලුම අමු ද්‍රව්‍ය සමග වර්ග අඩිය 695 නිවාස සහ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් මුල සිට භාර ගැනේ. වර්ග අඩිය 4950 සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ වගකීම් සහිතව සියලු ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කෙරේ. එච්. පි. කන්ස්ට්‍රක්ෂන්,​ පොල්ගස්ඕවිට. 072-5337562,​ 0756206185 ෆිනිෂින් වහල ගැසීම හා සිවිලිං ගැසීම.
059727

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

කඩුවෙල මාලබේ ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 300. විහාර මාවතේ අගනා වටිනා පර්චස් 30 ක බිම් කොටස විකිණීමට. දුරකථන. 0777479811 හෝ 0703373387.
060920

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

වාද්දුව මොරොන්තුඩුව මෙස්ටිය හන්දියේ පර්චස් 10 ක ඉඩමක පිහිටි නිදන කාමර 3 නිවස රු. මි. 6. මාස 3 කින් නිම කෙරේ. කැපිටල් ගේන් ප්‍රොපර්ටීස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්. දු.ක. 0706565835.
060804

ගේ දොර ඉඩකඩම් කුලියට / බද්දට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ 7 නිදන කාමර 1ක එපාට්මන්ට් එක අර්ධ වශයෙන් ගෘහභාණ්ඩ සහිතව ප්‍රධාන රෝහල් සහ පාසැල්වලට ආසන්නව. විමසීම් : 0724165286.
060771

ජලය විදුලිය සහිත කාමර 3 දෙමහල් නිවසේ උඩුමහල ත්‍රීවිලර් බයිසිකල් නවාතැන් පහසුකම්. 0715317763
060282

නුගේගොඩ කෝට්ටේ පාරට යාබද දෙවන මහලේ විශාල කාමර දෙකක් සාලය පැන්ට්‍රිය සවර් කියුබිකල් සහිත නාන කාමරය ගරාජය නව පහසුකම් සහිතයි. කුළියට. 0716-284919,​ 0112-811861.
060179

ගේ දොර ඉඩකඩම් කුලියට / බද්දට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

නිවසක් කුලියට /​ බද්දට විදේශිකයන්ට සුදුසුයි. එඬේරමුල්ල,​ වත්තල,​ කොළඹට කි.මී. 12. සම්පූර්ණයෙන් ගෘහභාණ්ඩ සහිත දෙමහල් ටයිල් කළ නිවස යාබද නාන කාමර සහිත නිදන 3,​ උණු ජලය හා AC යාබද නාන කාමර සහිත නිදන කාමර 2,​ විශාල විසිත්ත කාමරය. TV ලොබි,​ ලොන්ඩරි කාමරය,​ පැන්ට්‍රිය,​ කෑම කාමරය,​ මුළුතැන්ගෙය,​ සේවක කාමරය සහ නාන කාමරය,​ නල ජලය,​ විදුලිය,​ දුරකථන ඉන්ටනෙට් වාහන 3 ක් සඳහා පාකින්. සුපිරි වෙළඳසැල්වලට ඇවිදයන දුර. විමසීම් : 0766115515.
060798

Comments