සෞඛ්‍ය සේවාවේ විරෝ­ධතා උද්ඝෝ­ෂ­ණ­යක් | සිළුමිණ

සෞඛ්‍ය සේවාවේ විරෝ­ධතා උද්ඝෝ­ෂ­ණ­යක්

 සෞඛ්‍ය සේවාවට සම්බන්ධ වෘත්තිය සමිති ගණනාවක සහභාගීත්වයෙන් රුපියල් 7,500ක කොවිඩ් විශේෂ දීමනාව ලබා ගැනීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගෙන දිවයින පුරා රෝහල් රැසක වර්ජනයක් සහ කෑම පැයේ උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් ඔක්තෝබර් 8 දා පැවැත්විණි. මේ එහි එක් දසුනකි.

(ඡායාරූපය - දුෂ්මන්ත මායාදුන්න)

Comments