ලේක්හවුස් පුස්තකාලයේ සපරමාදු සමුගනී | සිළුමිණ

ලේක්හවුස් පුස්තකාලයේ සපරමාදු සමුගනී

ලේක්හවුස් කර්තෘ මණ්ඩල පුස්තකාලයේ සේවයෙහි නියුතුව සිටි එස්. එච්. පී. බී. එම්. සපරමාදු ඉකුත්දා අභාවප්‍රාප්ත විය. මියයන විට 52 වැනි වියෙහි පසුවූ හෙතෙම කර්තෘ මණ්ඩල පුස්තකාලයේ වසර 27ක සේවා කාලයක් ගතකරමින් සිටියේය. එල්. බී. ලීලාවති බාලසූරියගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූ ඔහු සලනි නවංගනා සපරමාදු සහ සෙත්මි හසංගා සපරමාදු යන දියණියන් දෙදෙනාගේ දයාබර පියාණන්ය.

Comments