පළාත් සංච­රණ සීමා තව­දු­ර­ටත් | සිළුමිණ

පළාත් සංච­රණ සීමා තව­දු­ර­ටත්

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක පළාත් අතර සංචරණ සීමා ලබන ඔක්තෝබර් මස 21 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා දීර්ඝ කිරීමට කොවිඩ් මර්දන කමිටුව ඉකුත් සිකුරාදා තීරණය කෙරිණි.

Comments