තිරුකුමාරන් 15 දා යළි අල්ලස් කොමි­ස­මට | සිළුමිණ

තිරුකුමාරන් 15 දා යළි අල්ලස් කොමි­ස­මට

පැන්ඩෝරා පත්‍රිකාවලට නම ඈදුණු තිරුකුමාරන් නඩේෂන් පසුගිය සිකුරාදා අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසමට පැමිණ සාක්ෂි ලබාදීමට කටයුතු කර ඇති නමුත් ඔහුගේ ප්‍රකාශය අසම්පූර්ණ හෙයින් ලබන 15 වැනිදා සිකුරාදා යළි කොමිසමට පැමිණ සාක්ෂය ලබා දෙන ලෙස කොමිසම විසින් ඔහුට දැනුම් දී ඇත.

පසුගිය 8 වැනිදා සිකුරාදා පෙරවරු 9.00ට කොමිසමට පැමිණෙන ලෙස ඔහුට දැනුම් දී තිබුණේ ජනාධිපතිවරයා විසින් අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම වෙත ‘පැන්ඩෝරා පත්‍රිකා‘ සම්බන්ධව හෙළි වුණු ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගැන විශේෂ විමර්ශනයක් සිදු කර මසක් ඇතුළත තමන්ට වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස කර තිබූ දැනුම්දීමකට අනුව ය.

Comments