කොවිඩ් අසා­දි­ත­ දරු­වන් 69,132ක් | සිළුමිණ

කොවිඩ් අසා­දි­ත­ දරු­වන් 69,132ක්

දැනට වාර්තා වන දත්ත අනුව වයස අවුරුදු 18ට අඩු දරුවන් 69,132කට කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇති අතර ඔවුන් අතරින් මියගිය සංඛ්‍යාව 67කි. මින් දරුවන් 22ක් වාර්තා වන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙනි. එමෙන්ම මියගිය දරුවන් අතරට නව ජන්මලාභි දරුවන් 17 දෙනෙක්ද වේ.

වයස අවු:1- අවු:5ත් අතර දරුවන් 13කි. වයස අවු:6-අවු:12 අතර දරුවන් 12කි. අවු: 13-අවු:15 අතර දරුවන් පස්දෙනකු (5) මිය ගිය අතර වයස අවු:16-අවු:18ත් අතර දරුවන් තිදෙනකු (3) කොවිඩ් රෝගයට ගොදුරු වී මිය ගොස් ඇත.‍ මෙම දරුවන‍්ගෙන් 13 දෙනකු මිය ගොස් තිබෙන්නේ නිවෙස් තුළමය.

කොවිඩ් රෝගයට ගොදුරු වූ දරුවන් 69,132 අතරින් 10,000ක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වේ. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද 10,000ක් වාර්තා වී ඇති අතර කළුතර දිස්ත්‍රික්‍කයෙන් වාර්තා වූ දරුවන් සංඛ්‍යාව 6,600කි. මෙම දරුවන්ගෙන් 95%කටම කොවිඩ් රෝගි තත්ත්වයන් පෙන්නුම් කර නොමැති බව පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය විශේෂඥ කපිල ජයරත්න පවසයි.

Comments