හෙක්ට­යා­ර­ය­කට නයි­ට්‍ර­ජන් පෝර කිලෝ 500 ක් නොමිලේ | සිළුමිණ

හෙක්ට­යා­ර­ය­කට නයි­ට්‍ර­ජන් පෝර කිලෝ 500 ක් නොමිලේ

මෙවර මහ කන්නය සඳහා එක් කුඹුරු හෙක්ටයාරයකට කාබනික නයිට්‍රජන් පෝර කිලෝ 500 ක් හා කාබනික පො‍ටෑසියම් පෝර කිලෝ 45 ක් නොමිලේ ලබා දීමට කටයුතු යොදා ඇත. පොහොර ඔක්තෝබර් අවසන් සතිය වන විට ගොවීන් වෙතට ලැබීමට සලස්වන බව කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පවසයි. මේ අතර පිටරටින් ආනයනය කරන කිසිම කාබනික පෝර වර්ගයක කිසිදු ක්ෂුද්‍ර ජීවියෙක් හෝ මනුෂ්‍යයන්ට හානිකර කිසිම ද්‍රව්‍යයක් අඩංගු නොවන බව ද කෘෂිකර්ම ඇමැතිවරයා අවධාරණය කරයි. ගොවි ජනතාවගේ ඉල්ලීම අනුව නාඩු වී කිලෝවකට ගෙවන මුදල රුපියල් 55 දක්වා වැඩි කර ඇත. එමෙන්ම ඉදිරියේදී සම්බා හා කීරි සම්බා වී කිලෝවකට ගෙවන මුදල ද රුපියල් 5 කින් වැඩි කිරීමටද ඇමැති මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත්ව ඇත.

Comments