හිටපු ඇමැති පාඨලී පැය තුනක් සීඅ­යි­ඩීයේ | සිළුමිණ

හිටපු ඇමැති පාඨලී පැය තුනක් සීඅ­යි­ඩීයේ

කුත් රජය සමයේ නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යවරයාව සිටියදී මහ නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය මඟින් 'යකඩ මිනිසා' නමින් සිදු කළ ප්‍රචාරක කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු පැමිණිල්ලක් මත ප්‍රකාශයක්

ලබා ගැනීමට පසුගිය 24 වැනි සිකුරාදා පෙරවරුවේ පාඨලි චම්පික රණවක හිටපු ඇමැතිවරයා කොළඹ කොටුවේ පිහිටි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවීය. එහිදී පැය තුනක පමණ කාලයක් අපරාධ පරීක්ෂණ  දෙපාර්තමේන්තුවේ රඳවාගෙන සිටි හිටපු ඇමැතිවරයාගෙන් 'යකඩ මිනිසා' ප්‍රචාරක කටයුත්තෙහිදී සිදුව ඇතැයි පැවැසෙන මූල්‍ය අක්‍රමිකතා පිළිබඳ ව ප්‍රශ්න කර තිබිණි.

එම ප්‍රචාරණ කටයුත්තේදී සිදුවී ඇතැයි අනාවරණය වන මුල්‍ය අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් පාඨලී චම්පික හිටපු ඇමැතිවරයාට එරෙහිව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබූ බව පොලිසිය සඳහන් කරයි. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පිටතට පැමිණි හිටපු ඇමැතිවරයා පාස්කු ප්‍රහාරයේ කුමන්ත්‍රණ පිළිබඳව ජනතා අවධානය වෙනතකට යොමු කිරීමේ අරමුණින් ඒ පිළිබඳ සාක්ෂි දුන් අයවලුන් දේශපාලන වශයෙන් දඩයම් කිරීමට මෙවැනි ක්‍රියා සිදුකරන බවට චෝදනා නඟයි.

Comments