සෙලින්කෝ ලයිෆ් පාරි­භෝ­ගික ඇප් සේවාව ‘සේල­යිෆ් ඩිජි­ටල්’ | සිළුමිණ

සෙලින්කෝ ලයිෆ් පාරි­භෝ­ගික ඇප් සේවාව ‘සේල­යිෆ් ඩිජි­ටල්’

වර්තමාන සහ අනාගත ගනුදෙනුකරුවන්ට නව රක්ෂණ ඔප්පු මිල දී ගැනීමේ සහ වාරික මුදල් පියවීමේ අවස්ථාව ද ඇතුළුව රක්ෂණ ආශ්‍රිත සේවාවන්වලට බාධාවකින් තොරව ප්‍රවේශය ඇඟිලි තුඩුවලටම ලබා දෙමින් ‘සේලයිෆ් ඩිජිටල්‘ ජංගම දුරකථන යෙදවුම (මොබයිල් ඇප්) සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගම හඳුන්වා දී ඇත.

සේලයිෆ් ඩිජිටල් යෙදවුම ඩවුන්ලෝඩ් කර ඇන්ඩ්රොයිඩ්, IOS සහ හුවාවේ හා මනි OS යන දුරකථන මෙහෙයුම් පද්ධති මත භාවිත කළ හැක. ඉංග්‍රීමසි භාෂාවෙන් දියත් කරන ලද මෙම යෙදවුම භාෂා තුනෙන්ම භාවිත කළ හැකි පරිදි වැඩිදියුණු කිරීමට නියමිත අතර එමගින් පාරිභෝගිකයන්ට කැමති භාෂාවෙන් ප්‍රවේශ වීමට හැකි වන බව සමාගම පවසයි. ගනුදෙනුකරුවන්ට ක්ෂණිකව සහ පැය 24 පුරාම පහසුකම් සැපයිය හැකි ලෙස මෙන්ම පාරිභෝගික නොවන අයට සොයා බැලිය හැකි ලෙසත් නිර්මාණය කර ඇති සේලයිෆ් ඩිජිටල් යෙදවුම හරහා ඔප්පු හිමියන්ට සෙලින්කෝ ලයිෆ් පාරිභෝගිකයන් ලෙස ලියාපදිංචි වීමේ හැකියාව, ඔවුන්ගේ ඔප්පුවල ක්‍රියාකාරිත්වය දැනගැනීමේ හැකියාව, එක් එක් ඔප්පුවට අදාළ ප්‍රතිලාභ වෙන්ව දැනගැනීමේ හැකියාව, ක්‍රෙඩිට් හෝ ඩෙබිට් කාඩ්පතක් භාවිතයෙන් ඔවුන්ගේ වාරික මුදල් ආරක්ෂිතව ගෙවීමේ හැකියාව, ගෙවීම් සොයා බැලීමේ සහ තහවුරු කිරීමේ හැකියාව මෙන්ම මාර්ගගතව (ඔන්ලයින්) ජීවිත, විශ්‍රාම හෝ ආයෝජන ඔප්පුවක් මිල දී ගැනීමේ හැකියාව ද ලබා දී ඇත.

 

Comments