වසරේ හොඳම ඩිජි­ටල් බැංකු­ක­රණ හඳුන්වා දීම කොමර්ෂල් Flash ඩිජි­ටල් | සිළුමිණ

වසරේ හොඳම ඩිජි­ටල් බැංකු­ක­රණ හඳුන්වා දීම කොමර්ෂල් Flash ඩිජි­ටල්

කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් බල ගැන්වෙන, ‘ෆ්ලෑෂ්’ ඩිජිටල් බැංකු ගිණුම, 2021 වසරේ ආසියානු බැංකු සහ මූල්‍ය (ABF) සම්මාන ප්‍රදානයේ දී ‘වසරේ හොඳම ඩිජිටල් බැංකුකරණ හඳුන්වා දීම’ ලෙස ‘පුද්ගලික බැංකුකරණ - සහායක ව්‍යාපෘති’ කාණ්ඩය යටතේ සම්මානයට පාත්‍රරේ විය.

බාධාවකින් තොරව මුල්‍ය සේවා සහ වත්කම් කළමනාකරණ මෙවලම් සමූහයක් එක් යෙදවුමක් හරහා භුක්ති විඳීමට පාරිභෝගිකයන්ට හැකියාව ලබා දෙන ෆ්ලෑෂ් බැංකු ගිණුම, සංවර්ධනය සහ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මෑතකදී සිදු කළ නවෝත්පාදනයන් අගයමින් මෙම සම්මානය ලබා දෙනු ලැබිණි.

2020 වසරේ දී කොම්බෑන්ක් ෆ්ලෑෂ්, වෙළෙඳපොළේ මීට පෙර කිසි දිනෙක දක්නට නොතිබූ පෙරළිකාර අංගයන්ගෙන් උසස් කෙරිණි.

මූල්‍ය ගනුදෙනු සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් අනුමත කරන ලද ‘පරිසර බලපෑම් දර්ශකය’ සමඟ ඒකාබද්ධව ‘කාබන් පා සටහන්’ ගණකය භාවිතා කර, පරිශීලකයෙකු යෙදුම හරහා සිදු කරන සෑම ගනුදෙනුවක්ම තක්සේරු කිරීමෙන් පරිභෝජනයේ සමාජයීය කාබන් පා සලකුණ පිළිබඳ අවබෝධය වැඩි කරන ‘පරිසරය සුරකින්න’ විශේෂාංගය ද මෙයට ඇතුළත් ය.

එමෙන්ම වියදම් විස්තරාත්මකව වර්ගීකරණයක් සමඟ නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකියාව ලබාදෙන පුද්ගලික මූල්‍ය කළමනාකරණ මෙවලමක් ලෙස ක්‍රියා කරන ‘Advanced Budgeting’ අංගය ද මෙයට ඇතුළත්ය.

Comments