ලංකා ජාතික කර්මාන්ත මණ්ඩ­ලයෙන් සිතාරා ආය­ත­න­යට කුස­ලතා සම්මා­නයක් | Page 2 | සිළුමිණ

ලංකා ජාතික කර්මාන්ත මණ්ඩ­ලයෙන් සිතාරා ආය­ත­න­යට කුස­ලතා සම්මා­නයක්

ශ්‍රී ලංකාවේනිෂ්පාදන කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ දශකහයකට ආසන්න කාලයක් මුද්‍රණ තීන්ත නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ දේශීය මුද්‍රණ තීන්ත කර්මාන්තයේ නියැලි සිතාරා ආයතනය වෙත 2020 වසරේ විශාල ජාතික කර්මාන්ත ඝණයේ විශිෂ්ඨ නිෂ්පාදන ආයතන වෙත පිදෙන (CNCI Achiever Award) කුසලතාසම්මානයසිතාරාආයතනයවෙත පිරිනමා ඇත. සීඑන්සීඅයි කුසලතා සම්මානය(CNCI Achiever Award) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුනාගත් කර්මාන්ත සහ ආර්ථික ක්‍ෂේත්‍රයන්හි අභිවෘද්ධිය උදෙසා සුවිශේෂි දායකත්වයක් දැක්වූ ආයතනයන් අතුරින් තෝරාගත් නිෂ්පාදන කර්මාන්තයට ලංකා ජාතික කර්මාන්ත මණ්ඩලය විසින් ආරම්භ කරන ලද වාර්ෂිකව පිරිනමන සම්මානයකි. කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල්වීරවංශ ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති එම සංකේත පිරිනැමීමේ උළෙලේ දී සිතාරා ආයතනය වෙනුවෙන්, එහි අධ්‍යක්‍ෂ චයන්ක වික්‍රමසිංහ විසින් එකී සම්මානය ලබාගන්නා ලදී.මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් වික්‍රමසිංහ කියා සිටියේ,“ශ්‍රී ලංකා ජාතික කර්මාන්ත මණ්ඩලය ප්‍රදානය කරන ලද මෙම සම්මානය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ රෑ දිවානොලබා අප කණ්ඩායම විසින් කරන ලද අති මහත් කැපවීම උදෙසා ලද ගෞරවයක් ලෙස මා සලකනවා කර්මාන්ත ක්‍ෂේත්‍රයේ ශක හයකට ආසන්න කාලයකට ළඟා වෙමින් සිටින එසේම ගෝලීය වසංගතයක් අතරේ වුවද ඉහළ තරගකාරී කර්මාන්තයක් උදෙසා වර්ධන අවස්ථා නොනවත්වා සොයමින් සිටින බව කිව යුතුයි.

Comments