මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා බැට්ස් ස්ටයිල් ලෝකයට යවන ගයනි බැට්ස් | සිළුමිණ

මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා බැට්ස් ස්ටයිල් ලෝකයට යවන ගයනි බැට්ස්

 

 

අද සිළුමිණ රසඳුන Fashion පිටුවෙන් ඔබට සමීප කරන්නේ Batztyle නිර්මාණ කිහිපයකින්. මේ නිර්මාණ කරන්නේ ගයනි බැට්ස්. මේ ඇය පැවසූ කතාවයි. මම අඳින ඇඳුම් මම ම තමා නිර්මාණය කර ගන්නේ. මම රූපලාවණ්‍ය‍ ශිල්පිණියක් නිසා මම අඳින ඇඳුම් ගැන ආටිස්ලා මගෙන් අහන්න ගත්තා. ඒ වගේ ඒවා නිර්මාණය කර ගන්න බැරි ද කියන එක මගෙන් ඇහුවා. එහෙම නැතුව මම ෆැෂන් ඩිසයිනින් පැත්ත ගැන ඉගෙනගෙන පටන් ගත්ත කෙනෙක් නෙවෙයි. නමුත් මගේ ඇඳුම් වලට මට ලැබෙන ප්‍රතිචාර සහ ඉල්ලුම එක්ක තමා මට හිතුණේ බැට්ස් ස්ටයිල් පටන් ගන්න.

මේ වෙද්දී බැට්ස් ස්ටයිල් පටන් අරන් අවුරුදු හතක් වෙනවා. මම බැට්ස් ස්ටයිල් කියන බෑන්ඩ් එක ලෝන්ච් කළේ පැරිස්වල.

මගේ බැට්ස් ස්ටයිල්වල වැඩිපුර නිර්මාණය වෙන්නේ සිල්කි බතික්. ඒවායෙනුත් බ්‍රයිඩ්ල් සාරි තමා මම ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ. අනික් බතික් ඒවත් කරනවා; නමුත් අඩුයි. විශේෂ ම දේ තමා මම නිර්මාණය කරන්නේ කස්ටමර්යිස් විතරයි. එක කෙනෙක්ට කරපු එකක් මම තව කෙනෙක්ට කරන්නේ නැහැ.

මම ලංකාවට වඩා Batztyle නිර්මාණ යවන්නේ පිටරටට. පිටරට ඉන්න අපේ ම අයට සහ පිටරට අයට. මගේ දැන් අරමුණ මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා බැට්ස් ස්ටයිල් කියන නාමය යටතේ ලංකාවේ සියලු හෑන්ඩ් මේඩ් නිෂ්පාදන රට යවන එක.

 

 

Comments