මිලින්ද මොර­ගොඩ, ඉන්දි­යානු ජන­පති වෙත සිය අක්ත­පත්‍ර පිරි­න­මයි | සිළුමිණ

මිලින්ද මොර­ගොඩ, ඉන්දි­යානු ජන­පති වෙත සිය අක්ත­පත්‍ර පිරි­න­මයි

කැබිනට් නිල තත්ත්වය සහිතව ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් ධුරයට පත් කරනු ලැබූ මිලින්ද මොරගොඩ 22 වන දිල්ලි නුවරදී ඉන්දියානු ජනාධිපති ශ්‍රී රාම්නාත් කෝවින්ද් වෙත ස්වකීය අක්ත පත්‍ර පිරිනැමීය. කෝවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මේ අක්ත්‍රපත්‍ර පිරිනැමීමේ උත්සවය ඉන්දියානු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේදී වීඩියෝ තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගනිමින් පැවැත්විණි. ශ්‍රීමත් බාරොන් ජයතිලක 1942 වසරේදී ඉන්දියාවේ ලංකා නියෝජිත ධූරයට පත් කෙරුණු තැන් පටන්, ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී තනතුරට පත් කෙරුණු විසිහය වැන්නා මිලින්ද මොරගොඩ වේ.

අක්තපත්‍ර පිරිනැමීමෙන් අනතුරුව, මහකොමසාරිස් මොරගොඩ ඉන්දියාවේ ස්වකීය දූත මෙහෙවරෙහි ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ දෙරට අතර දැනට පවතින සම්බන්ධතාවෙහි ගාමක බලය තව දුරටත් වර්ධනය කොට, ඒ් සම්බන්ධතාව විශේෂ මට්ටමකට ඉහළ නැංවීම බව ප්‍රකාශ කළේය. පිළිතුරු වශයෙන් අදහස් දැක්වූ ජනාධිපති කෝවින්ද් , ඉන්දියාවේ 'අසල්වැසි රාජ්‍ය පළමුවෙන්' හා 'සාගර්' යන ප්‍රතිපත්ති තුළ ශ්‍රී ලංකාවට ඉතා විශේෂ ස්ථානයක් හිමිවන බව ප්‍රකාශ කළේය.

Comments