මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

උඩරට බොදු ගොවි 27,​ 5' 4" ප්‍රියමනාප,​ ස්ථිර රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු. ජ'පුර ඉංග්‍රීසි උපාධිධාරී දියණියට අධ්‍යාපනික හා වෘත්තිමය වශයෙන් ස්ථාවර,​ දුසිරිතෙන් තොර මනා පෙනුමෙන් යුත් සහකරුවෙකු දෙමව්පියෝ සොයති. බස්නාහිර පළාත/​ කොළඹ/​ගම්පහ විශේෂයි. p​r​o​p​s​l​w​9​4​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ 0112-298110.
B167869

මහනුවර බෝධිවංශ 1992,​ 5' 5" විදේශගතව උසස් අධ්‍යාපනය ලබා දැනට අගනුවර ප්‍රසිද්ධ සමාගමක විධායක ශ්‍රේණියේ රැකියාවක නිරත දියණියට ගැළපෙන සහකරුවෙක්දෙමව්පියන් සොයයි. t​h​i​l​a​k​a​r​a​t​h​n​a​t​4​9​5​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B167954

1989 උපන් 5' 3" උස උපාධිධාරී රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු සිහින් සිරුරැති රූමත් දියණියට උගත් ගැළපෙන සහකරුවෙක් මහනුවර බෝධිවංශ දෙමව්පියන් සොයයි. 2021p​r​o​p​o​s​a​l​l​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B167952

1993 සැප්තැම්බර්,​ 5' 4" හෝමාගම,​ බොදු ගොවි,​ ප්‍රධාන අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනයක විධායක තනතුරක් දරන වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත උපාධිධාරී දියණියට දුසිරිතෙන් තොර,​ රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික අංශයේ ස්ථිර රැකියාවැති කාරුණික,​ ගුණගරුක පුතෙකු දෙමාපියන් සොයති. පියා රාජ්‍ය අංශයේ ඉහළ තනතුරක් දරන අතර සහෝදරයන් දෙදෙනා වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත උපාධිධාරීන් ලෙස පෞද්ගලික අංශයේ විධායක තනතුරු දරයි. කේන්දර කොපිය සමග පවුලේ සියලු විස්තර දන්වන්න. රාහු 7 කේන්දර විශේෂයි. c​h​a​t​h​w​e​e​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​B167761

1996 උපත ලද තම දියණිය සඳහා කැනඩාවේ ජීවත් වන උඩරට,​ ගොවි /​ බෞද්ධ දෙමව්පියන් විසින් අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීයමය වශයෙන් සුදුසුකම් ලත් මනා හැසිරීමකින් යුත් පුතෙකු සොයයි. ඇය ක්‍රියාශීලී,​ අවංක,​ කරුණාවන්ත,​ සැලකිලිමත්,​ රූමත්,​ උස 5' 0" ලාංකික බෞද්ධ වටිනාකම් ඇති දියණියකි. කැනේඩියානු විශ්වවිද්‍යාලයකින් උපාධිය ලබා ඇත. 1992-1996 අතර උපත ලද සහ කැනඩාවේ ජීවත් වන අය වඩාත් විශේෂයි. කරුණාකර කේන්ද්‍ර පිටපත සහ පවුලේ විස්තර සමඟ p​r​o​p​o​t​h​i​n​k​p​a​d​7​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ වෙත පිළිතුරු එවන්න.
B167927

Comments