ඩීමෝ වෙතින් දේශීය සෞඛ්‍ය අංශයේ ප්‍රව­ර්ධ­නය උදෙසා විස­ඳුම් රැසක් | සිළුමිණ

ඩීමෝ වෙතින් දේශීය සෞඛ්‍ය අංශයේ ප්‍රව­ර්ධ­නය උදෙසා විස­ඳුම් රැසක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙලේ සමාගමක් වන ඩීමෝ විසින්, සෞඛ්‍ය සේවා අංශය හා බැඳුනු සිය විසඳුම් තව දුරටත් පුළුල් කරමින්,දේශීය සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය උදෙසා ලබාදෙන දායකත්වය තව දුරටත් පුළුල් කරයි.හෘද වාහිනී උපකරණ සම්බන්ධ ලොව ප්‍රසිද්ධ සන්නාමයන් හඳුන්වා දීම මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ඩීමෝ හි නවතම හඳුුන්වා දීමයි.

ඩීමෝ සමාගම විසින් ලොව ප්‍රමුඛ අනෙකුත් සන්නාමයන් හා අත්වැල් බැඳ ගනිමින් ශල්‍ය උපකරණ සැපයුම සඳහාද කටයුතු කර ඇති අතර Radiology, Cardiology, Ophthalmology, Oncology, Urology, Neonatal care, Critical care, Anaesthesiology ,Cardiovascular සම්බන්ධ පූර්ණ සෞඛ්‍ය විසඳුම් ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීම සඳහා ඩීමෝ දැන් සන්නද්ධ වී සිටියි.

මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් ඩීමෝ හි සභාපති සහ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ රංජිත් පණ්ඩිතගේ මෙලෙස පවසා සිටියි.

සෞඛ්‍ය සම්පන්න දේශයක් ගොඩ නැංවීම උදෙසා වූ අරමුණ සහිතව ඩීමෝ විසින් ශ්‍රී ලංකාවට අති නවීන පන්නයේ සෞඛ්‍ය සේවා විසඳුම් රැසක් හඳුන්වා දීමට සමත් වුණා. මේ හරහා රෝගීන් හට ඉහළම තත්ත්වයේ සේවාවක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම්, අදාළ සේවා සපයන්නන් වෙත ලබාදීමට ඩීමෝ හි අපට හැකිවීම ඉතා සතුටට කරුණක්.

Comments