ජාත්‍ය­න්තර තලයේ ඩිජි­ටල් සේවා­වන් සඳහා SLT-MOBITEL ගිවි­සුම් අත්සන් කරයි | සිළුමිණ

ජාත්‍ය­න්තර තලයේ ඩිජි­ටල් සේවා­වන් සඳහා SLT-MOBITEL ගිවි­සුම් අත්සන් කරයි

 SLT-MOBITEL,One Galle Face Mall සහ One Galle Face Towerවෙත අති-නවීන ඩිජිටල් සේවාවන් සැපයීම සඳහා ෂැංග්‍රි -ලා හොටෙල්ස් ලංකා (පුද්.) සමාගම සමඟ ගිවිසුමකට අත්සන් තැබී ය.

SLT-MOBITEL වෙනුවෙන් SLT ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කිත්ති පෙරේරා මහතා සහ, ෂැංග්‍රි -ලා හොටෙල්ස් ලංකා (පුද්.) සාමාගම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ෂැංග්‍රි -ලා සමූහයේ උප සභාපති (මෙහෙයුම්) ටිමති රයිට් මෙම ගිවිසුම අත්සන් කළහ. මීට අමතරව දෙපාර්ශ්වය නියෝජනය කරන තවත් පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්වූහ.

මෙම ගිවිසුම යටතේ One Galle Face Mall සහ One Galle Face Tower හි සියලුම ඒකක වෙත SLT-MOBITEL Fibre තාක්ෂණය හරහා අධිවේගී සම්බන්ධතාවන් ලබාදීමට SLT-MOBITEL කටයුතු කරනු ඇත. එම සේවාවන් භාවිතා කරන්නන්ට 100 Mbps දක්වා වන අධිවේගී අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් අත්විඳීමට අවස්ථාව හිමි වේ.

මීට අමතරව මෙම ගිවිසුම යටතේ PEO-TV සම්බන්ධතාවන් පිරිනැමීමටදSLT-MOBITEL පියවර ගනු ඇත. ඉදිරියේදී එම පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන්, Smart Building සංකල්පයට අනුකූල අති-නවීන තාක්ෂණික පහසුකම් සැපයීමටද SLT-MOBITEL සැලසුම් කර තිබේ. “ලොව විශිෂ්ටතම හෝටල් හිමිකාරීත්ව සහ කළමනාකරණ සමාගමක් ලෙස සැලකෙන ෂැංග්‍රි -ලා සමඟ මේ ආකාරයට හවුල්කාරීත්වයකට එළඹීමට හැකි වීම අපට මහත් සතුටක්. මේ ඔස්සේ අපට One Galle Face Mall සහ One Galle Face Tower පාරිභෝගිකයන්ගේ ඩිජිටල් ජීවන රටාවන් තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීමට අවස්ථාව හිමිවෙනවා. ” SLT ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කිත්ති පෙරේරා පැවසී ය.

Comments