ජන­පති ආරා­ධ­නය ගැන ද්‍රවිඩ සන්ධා­නයේ මනා­පය | Page 2 | සිළුමිණ

ජන­පති ආරා­ධ­නය ගැන ද්‍රවිඩ සන්ධා­නයේ මනා­පය

නාධිපතිවරයා විසින් ජාත්‍යන්තර දෙමළ ඩයස්පෝරාවට සාකච්ඡා සඳහා ආරාධනා කිරීම සතුට දනවන්නක් බවත් එහෙත් මෙරට දෙමළ ජනතාවගේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් මෙරට දෙමළ ජනතා නියෝජිතයන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීම වඩා වැදගත් බවත් දෙමළ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහ ජනාධිපති නීතිඥ එම්. ඒ. සුමන්තිරන් සිළුමිණට පැවැසීය.

දෙමළ ජාතික සන්ධාන මන්ත්‍රීවරයා තවදුරටත් කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ජාතීන් කිහිපයක් සිටිය ද එක ම රටක් යටතේ සියලුම ජනතාවගේ ගැටලු විසඳාගෙන ඉදිරියට යාමට තම ජාතිය ද සූදානම් බව ය. එහිදී සියලු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු විය යුතු බව ද අවධාරණය කළ මන්ත්‍රී සුමන්තිරන් රටේ ජනතාවගේ ගැටලු රට තුළම විසඳා ගැනීමේ සාමූහික ගමනට දමිළ ජනතාව සූදානම් බව ද කියා සිටියේ ය.

Comments