කේරි විද්‍යාලයෙන් විවාද ක්ෂේත්‍රයේ වික්‍රමාන්විත අඬහැරයක් | සිළුමිණ

කේරි විද්‍යාලයෙන් විවාද ක්ෂේත්‍රයේ වික්‍රමාන්විත අඬහැරයක්

මුළු මහත් ශ්‍රී ලංකාවටම මාර්ගගත විවාද ක්‍රමය හඳුන්වා දුන් කොළඹ කේරි විද්‍යාලයීය සිංහල කථික හා විවාද සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ‘වාග් විකුමන්’ 2021 විලියම් කේරි අනුස්මරණ අන්තර් පාඨශාලයීය විවාද තරගාවලිය සැප්තැම්බර් මස 30 වැනිදා සිට පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත. මෙම වාග් සංග්‍රාමය සඳහා දිවයිනේ පාසල් පනස් හයක සංඛ්‍යාවක් තරග වැදීමට දැනටමත් ලියාපදිංචි වී අවසන් ය. ‘මානවවාදී චින්තනයේ ගවේෂණාත්මක වාග් පෙළහර’ මැයෙන් තේමා කොටගත් මෙම තරගාවලිය දැනට පාසලක් විසින් සංවිධානය කරනු ලබන විශාලතම මාර්ගගත විවාද තරගාවලියයි.

Comments