ඕසෝ­න් ස්ථ­රය රැක ගැනීම සඳහා සිංගර් පෙර­මුණ ගනී | සිළුමිණ

ඕසෝ­න් ස්ථ­රය රැක ගැනීම සඳහා සිංගර් පෙර­මුණ ගනී

ඕසෝන් ස්ථරය, සූර්යයාගේ හානිකර කිරණ වලින් මිනිසා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සූර්යයාගේ පාරජම්බුල කිරණ වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් අවශෝෂණය කරගනිමින් පෘථිවියේ ජීවීන් සඳහා ආරක්ෂක පලිහක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඕසෝන් ස්ථරය මානව පැවැත්ම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් වීම මෑත අතීතයේ දී බොහෝ කතාබහට ලක් වූ මාතෘකාවක් වූ අතර අනාගත පරපුර සඳහා එය ආරක්‍ෂා කිරීම සඳහා මේවන විටත්බොහෝ පියවර ගෙන ඇත.1994 එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය විසින් 1987මොන්ට්‍රියෙල් ප්‍රොටොකෝලය හා ඕසෝන් ස්ථරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ වියානා සම්මුතියට අනුකූලව ඕසෝන් ස්ථරය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය ලෙස සැප්තැම්බර් 16 දින ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ජාතික ඕසෝන් ඒකකයේ ගුවන් සම්පත් කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ රිෆාවඩූඩ් පැවසුවේ, “ඕසෝන්ස්ථරය ක්ෂය කරන ද්‍රව්‍ය සඳහා වන මොන්ට්‍රියල් ප්‍රොටෝකෝලයේ 5 වන වගන්තියට අනුව මේ වන විටත් ශ්‍රී ලංකාව සාර්ථක ලෙස ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන් (CFC) ඉවත් කර ඇති අතර හයිඩ්රොක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන් (HCFC) සහ හයිඩ්‍රොෆ්ලෝරෝකාබන් (HFC) ඉවත් කිරීමට කැපවී සිටී. ඉතා ඉක්මනින් වෙනස් වන දේශගුණයක් සහිත රටක් වශයෙන් මෙවැනි ගෝලීය දේශගුණික විපර්යාසයන්ට අපි දැඩි ලෙස ගොදුරු විය හැකිය. ඕසෝන් ස්ථරය ක්ෂය වීම සහ HFC භාවිතය හේතුවෙන් ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යමින් පවතින මෙවැනි සමයක, තම නිෂ්පාදන සහ පරිභෝජන කටයුතු සඳහා පරිසර හානි අවම වන විකල්පයන් පමණක් තෝරාගන්නා ලෙස සමාගම් ඇතුළු සියලුම පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් මම ඉල්ලා සිටිමිÓ යනුවෙනි.

Comments