උසස් පෙළට විශේෂ චක්‍ර­ලේ­ඛ­යක් | සිළුමිණ

උසස් පෙළට විශේෂ චක්‍ර­ලේ­ඛ­යක්

මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන් 170,000 කට සම්පූර්ණ විභාග ප්‍රතිඵල ලබා දීමට නොහැකි වූ අතර, ඒ නිසා මෙම සිසුන්ට උසස් පෙළ පන්ති සඳහා ප්‍රවේශ වීමට ඇති බාධාව දුරු කර උසස් පෙළට ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය විශේෂ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරගෙන යයි.

පසුගිය මාර්තු මුල ආරම්භ වූ 2020 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට මාස 6 කට අධික කාලයක් ගිය අතර එයට ප්‍රධාන ලෙසටම බලපෑවේ ගුරුවරුන් විසින් ආරම්භ කළ උද්ඝෝෂණයයි. ඒ නිසා සෞන්දර්ය ප්‍රායෝගික පරික්ෂණ පැවැත්වීම ද ඔවුන් විසින් අත්හිටුවන ලදී. කෙසේ වෙතත් මාස 6 කට පසු පසුගිය සිකුරාදා විභාග ප්‍රතිඵල ලබා දීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට සිදුවූයේ පාසල් අයැදුම්කරුවන් 163,000 කගේ ද, පෞද්ගලික අයැදුම්කරුවන් 7000 කගේද අසම්පූර්ණ ප්‍රතිඵලත් සමඟ ය. මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ඇයැදුම්කරුවන් 622,352 පෙනී සිටිය අතර අසම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල ලැබුණු සිසුන්ගේ ප්‍රතිශතය 27% කි.

 

Comments