‘අත්‍ය­වශ්‍ය සේවා බල­තල’ පෙන්වා‍ ­කෝටි ගණ­නක ආහාර වංචා­වක් | සිළුමිණ

‘අත්‍ය­වශ්‍ය සේවා බල­තල’ පෙන්වා‍ ­කෝටි ගණ­නක ආහාර වංචා­වක්

ත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් වරායේ නිෂ්කාශනය නොවුණු ආහාර වර්ග පවරා ගන්නා බවට සාවද්‍ය ප්‍රකාශ කර සතොස ඇතැම් නිලධාරීන් වංචාකාරී අයුරින් ලබාගත් ඇතැම් ආහාර ද්‍රව්‍ය ඉතා අඩු මිලට පිටකොටුවේ ඇතැම් තොග ව්‍යාපාරිකයන්ට විකුණා ජනතාවට ලැබිය යුතු සහන වෙනුවට සතොස ඇතැම් නිලධාරීන් හා කූට වෙළෙඳුන් කෝටි ගණනින් මුදල් උපයන බවට ලැබුණු පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පරීක්ෂණ පවත්වයි.

පසුගියදා කොළඹ වරායේ ශීත ගබඩාවක තිබූ සුදු ලුනු කිලෝ 54840 ක් රුපියල් 105 ගණනේ සතොස මිලදී ගෙන ඇත. පසුව එම කිලෝවක් සතොස නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීගේ (මූල්‍ය) තනි තීරණය මත කිලෝවක් රුපියල් 135 ගණනේ පිටකොටුවේ පෞද්ගලික ආයතනයකට විකුණා ඇතැයි වාර්තා වේ. අද වෙළෙඳපොළේ සුදු ලූනු කිලෝවක මිල රුපියල් 350 - 400 අතර වේ. මෙම අයථා ගනුදෙනුව නිසා සතොසට රුපියල් එක්කෝටි දහනව ලක්ෂයක පාඩුවක් සිදුවී තිබේ. එම සුදු ලූනු තොගය සතොස මඟින්ම ජනතාවට රුපියල් 350 ගණනේ විකුණුවේ නම් එක්කෝටි තිස් හත්ලක්ෂයක ලාභයක් සතොසට ලබාගැනීමට ඉඩ තිබිණි.

Comments