සතියට දින 4 ක් තැපෑල විවෘත වේ | Page 2 | සිළුමිණ

සතියට දින 4 ක් තැපෑල විවෘත වේ

 නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පවතින මේ වකවානුවේ දිවයිනේ සියලු ම තැපැල් කාර්යාල 654ක් ද, උප තැපැල් කාර්යාල 3410ක් ද සඳුදා, අඟහරුවාදා,සිකුරාදා සහ සෙනසුරාදා දිනයන්හි විවෘතය. එම කාලය ඇතුළත දහස් ගණන් පිරිස් සේවය ලබා ගැනීමට තැපැල් කාර්යාලවලට පැමිණි බව තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න සිළුමිණට පැවැසීය. මේ කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවෙන් සේවය ලබා ගැනීමට පැමිණි පිරිසක් සිළුමිණ ඡායාරූප ශිල්පී දුෂ්මන්ත මායාදුන්නේගේ කැමරාවට සිකුරාදා පස්වරුවේ හසු වූ අයුරුයි.

දිනකට ලිපි ලක්ෂ 13ක් පමණ තැපෑලෙන් බෙදා හැරේ. වාර්ෂිකව තැපැල් කාර්යාල හරහා හුවමාරු කරන මුදල රුපියල් බිලියන 79 කි.

Comments