මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

කොළඹ බොදු ගොවි 1989 උපන්,​ උස 5' 1" යි. උපාධිධාරී රූමත් චරිතවත් සිහින් සිරුරැති ඉතා ළාබාල පෙනුමැති ගුණයහපත් දියණියට උගත් ගුණවත් සහකරුවෙකු දෙමාපියන් සොයයි. u​y​a​n​g​o​d​a​p​r​o​7​7​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B167449

දකුණේ බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 BSc උපාධිධාරී ප්‍රියමනාප පෙනුමැති පෞද්ගලික ආයතනයක මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරියක ලෙස සේවය කරන කණිටු දියණියට පරිගණක අංශයේ රැකියාවක නියුතු ගුණවත් පුතෙක් පියා සොයයි. E​m​a​i​l​.​m​e​t​h​s​a​r​a​n​i​2​0​2​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ 091-2242009
B167494

නවසීලන්තයේ වෙසෙන සිංහල කතෝලික පවුලක දෙමව්පියෝ සිය 1988 උපන් 5' 1'' උසැති සහ PhD ආචාර්ය උපාධිලාභී දියණියට ශාස්ත්‍රාලීය හා වෘත්තීයවේදී සුදුසුකම්ලත් පුතෙකු සොයති. පවුලේ විස්තර සමග පිළිතුරු යොමුකරන්න. k​i​w​i​m​2​2​5​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B167491

බොදු උඩරට 1997 ඔක්තෝබර් උපන්,​ 5' 9" ක් පමණ උසැති,​ රූමත් සිහින් සිරුරැති උගත් ගුණගරුක මනා හැදියාවක් ඇති දැනට (IT),​ (Software engineering),​ (English) ඩිප්ලෝමාධාරී ඉදිරියේදී IT ක්‍ෂේත්‍රයෙන් ඉදිරියට යෑමට ඇති පවුලේ එකම දියණිය හට උගත් මව්පියන් විසින් සුදුසු උගත් රැකියාවැති (රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික අංශයන්හි) සහකරුවෙකු සොයති. එකම දියණිය වන මැය හට වටිනා දේපළද හිමිය. පවුලේ සියලු විස්තර කේන්දර පිටපත සමග පිළිතුරු පළමු ලිපියෙන්. අමතන්න. 075-3055779 ඊමේල් : a​r​u​n​i​2​0​0​0​0​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B167417

Comments