බීසීසී ආය­ත­නය සමඟ එල් එස් පී නැචු­රල් ෆුඩ් ප්‍රඩක්ට්ස් වස විසෙන් තොර පොල්තෙල් ලබා දීමට ගිවි­සු­මක | Page 2 | සිළුමිණ

බීසීසී ආය­ත­නය සමඟ එල් එස් පී නැචු­රල් ෆුඩ් ප්‍රඩක්ට්ස් වස විසෙන් තොර පොල්තෙල් ලබා දීමට ගිවි­සු­මක

රාජ්‍ය ආයතනයක පූර්ණ විශ්වාසය යටතේ පාරිභෝගිකයාට උසස් ප්‍රමිතියෙන් සහ වස විසෙන් තොර පොල්තෙල් මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාව පුළුල් කරමින් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින බීසීසී ආයතනය සහ එල් එස් පී නැචුරල් ෆුඩ් ප්‍රඩක්ට්ස්(ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් ආයතනය සමඟ ගිවිසුමකට එළඹ තිබේ.

කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා ඉහත ගිවිසුමට අත්සන් තැබීම දෙපාර්ශ්වය විසින් සිදු කරන ලදී.

බීසීසී ආයතනයට අදාළ සංවර්ධන සැලැස්ම යටතේ ඉදිරි වසර 05 තුළ නවීන තාක්ෂණයෙන් යුතු පොල්තෙල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදිකිරීමට නියමිත බවත් මෑත කාලයේ රට තුළ පොල් තෙල් සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ අර්බුදකාරි තත්වය කෙරෙහි අවධානය යොමුකර බීසීසී ආයතනයේ යෝජිත පස් අවුරුදු සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක වන තෙක් අන්තර්කාලීන ක්‍රියාමාර්ග වෙත අවධානය යොමු කරන ලද බවත් මෙම අවස්ථාවේදී අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ පැවසීය.

ඒ අනුව මෙරට පාරිභෝගිකයාට උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුතු වස විසෙන් තොර පොල්තෙල් මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාව පුළුල් කිරීමට බීසීසී ආයතනයට දැනට පවතින ප්‍රධානතම ගැටලුව වන නියමිත ප්‍රමිතියෙන් යුතු දේශීය පොල් තෙල් තොග අඛණ්ඩව සපයා ගැනීමේ ගැටලුවට විසඳුම් ලෙස මෙම ගිවිසුම්ගත වීම සිදු කළ බවත් එමඟින් පෞද්ගලික අංශයේ ද සහාය ලබා ගනිමින් සිය නිෂ්පාදන කටයුතු පුළුල් කිරීමට බීසීසී ආයතනයට හැකියාව ලැබෙනු ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

බිසීසී කර්මාන්ත ශාලාව ඉදිකරන තෙක් නව තාක්ෂණයෙන් යුතු පොල්තෙල් සැකසුම් කර්මාන්ත ශාලාවක් මඟින් බීබීසී පොල්තෙල් නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය පොල්තෙල් තොග වසර තුනක කාලයක් සඳහා ලඛා ගැනීමට විධිමත් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් යටතේ තෝරාගත් එල් එස් පී නැචුරල් ෆුඩ් ප්‍රඩක්ට්ස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් සමඟ මෙසේ ගිවිසුම්ගත වූ බව බීසීසී ලංකා ලිමිටඩ් ආයතනයේ සභාපති චමින්ද වෙලේගම සඳහන් කළේය.

Comments