පැල්වත්ත කිරි­වල ගුණා­ත්මක භාවය නැංවී­මට පුර්ණ ශීත සැප­යුම් දාම­යක් ක්‍රියා­ත්මක කරයි | සිළුමිණ

පැල්වත්ත කිරි­වල ගුණා­ත්මක භාවය නැංවී­මට පුර්ණ ශීත සැප­යුම් දාම­යක් ක්‍රියා­ත්මක කරයි

කිරි නිෂ්පාදන රාශියක් මෙරට වෙළඳපොළට හඳුන්වා දෙමින් විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් රටට ඉතිරි කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම දේශීය කිරි නිෂ්පාදකයා වන පැල්වත්ත සමාගම ඉහළ යන වෙළද ඉල්ලුමට සරිලන සේ ඉහළම ගුණාත්මක බවින් යුතු කිරි සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා වන නව තාක්‍ෂණ ක්‍රමවේදයන් දියත් කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු ආයෝජනයක් සිදු කර ඇත.

නිදසුනක් වශයෙන්, 2020/2121 වර්ෂයෙහි හි තුන්වන ඉහළම අලෙවිය සහිත පැල්වත්ත යෝගට් නිෂ්පාදනය 49%ක වාර්ෂික වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන අතර පැල්වත්ත යෝගට් ග්‍රෑම් 80 ක කෝප්පයක් මගින් 80kcal ශක්තිය ලබා දෙන නමුත් එහි අඩංගු වන්නේ ග්‍රෑම් 3%-2.4 ක අවම මේද ප්‍රමාණයකි.

මෙහිදී පැල්වත්ත ප්‍රධානම නිෂ්පාදන දෙක වන යෝගට් සහ පැල්වත්ත සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරිපිටි මෙන්ම අනෙකුත් පැල්වත්ත කිරි නිෂ්පාදන වල භාවිත කරන කිරිවල, සංඝටක ප්‍රමාණය නිරීක්ෂණය කළ හැකි ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික කිරි ප්‍රමාණය සොයා ගැනීමේ ක්‍රමයක් ද හඳුන්වා දීමේ වැඩ පිළිවෙළ ආරම්භ කර ඇත.

Comments