ගුවන් ගමන් නැව­තත් අර­ඹන ශ්‍රී ලාංකි­කයන්ට එමි­රේට්ස් වෙතින් විශේෂ සහන ගාස්තු | සිළුමිණ

ගුවන් ගමන් නැව­තත් අර­ඹන ශ්‍රී ලාංකි­කයන්ට එමි­රේට්ස් වෙතින් විශේෂ සහන ගාස්තු

සැප්තැම්බර් 06 සහ 19 කාලයේදී ගුවන් ප්‍රවේශපත් වෙන්කරවා ගෙන 2022 මාර්තු 31 වෙනිදා දක්වා සංචාරය කරන්න අවස්ථාවක්

ජාත්‍යන්තර සංචාර වල යෙදීමට උනන්දුවෙන් පසුවන ලාංකිකයින්ට කලින් ගුවන් ප්‍රවේශපත් වෙන් කරවාගෙන මෙම මුදල් වර්ෂයේ ඉතිරි කාලය තුළ විශේෂ සහන ගාස්තු වලට ගුවන් ගමන් සිදුකිරීමට අවස්ථාව ලබාදීමට එමිරේට්ස් ගුවන් සමාගම කටයුතු කර තිබේ.

මේ අනුව, ඩුබායි හරහා දැනට තිබෙන එමිරේට්ස් ගමනාන්ත 120 කට වැඩි ගණනකට හෝ ඉදිරියේදී විවෘත කරන ගමනාන්ත වෙත ගමන් කරන ගුවන් මගීන්ට මෙම සහන ගාස්තු ලබාදෙන බව සමාගම සඳහන් කරයි. මෙම ගුවන් ප්‍රවේශපත් 2021 සැප්තැම්බර් 06 වනදා සිට සැප්තැම්බර් 19 වනදා දක්වා වෙන්කරවා ගත හැකි අතර ඒවා 2021 සැප්තැම්බර් 09 වනදා සිට 2022 මාර්තු 31 වනදා දක්වා සංචාරය කිරීමට වලංගු වේ. මෙම සහන ගාස්තු ඉකොනොමි, බිස්නස් සහ පළමු පන්තිය සඳහා අදාළ වන අතර ඉකොනොමි පන්තියෙන් පැරිසියට ගොස් පැමිණීමේ ගාස්තුව සියළු බදු ඇතුළත්ව ඇමරිකානු ඩොලර් 550 කින් (පවතින විනිමය අනුපාතයට අනුව රුපියල් 110,000 ක් පමණ) ආරම්භ වන බව සමාගම පවසයි.

මේ අතර, සියලු බදු ඇතුළත්ව මෙම කාල සීමාව තුළදී ඉකොනොමි පන්තියෙන් ලන්ඩනයට හෝ නයිරෝබි වෙත යෑමට සහ ඒමට ගාස්තුව ඇමරිකානු ඩොලර් 750 කින් (රුපියල් 150,000 ක් පමණ) ආරම්භ වන අතර නිව්යෝර්ක් දක්වා යෑමට සහ ඒමට ඇමරිකානු ඩොලර් 835 කින් ද (රුපියල් 167,000 ක් පමණ) ටොරෙන්ටෝ දක්වා ඇමරිකානු ඩොලර් 1,100 කින්ද (රුපියල් 220,000 ක් පමණ) සහන ගාස්තු ආරම්භ වේ.

Comments