ඉගෙ­නුම සපල කර ගැනී­මට නිසි ලෙසින් නව ග්‍රහ පූජා­වක් | සිළුමිණ

ඉගෙ­නුම සපල කර ගැනී­මට නිසි ලෙසින් නව ග්‍රහ පූජා­වක්

 

 

ඉගෙනීම සපල කර ජීවිතයේ දියුණුවට අදාළ කරුණු සපල කර ගැනීම අධ්‍යාපනයේ මූලික අරමුණක් වෙයි. මේ සඳහා කුමන වයසේ පසුවුවත් එම අරමුණු සපල කර ගැනීමට අධ්‍යාපනය පිළිබඳව මනෝ විද්‍යාත්මක කරුණු කෙරෙහි සිත යොමු කළ යුතුයි. මනෝ විද්‍යා උපදෙස්වලින් පිළිසරණක් ලබන්නා සේම, ගුප්ත ශාස්ත්‍රීය සාර්ථක අරමුණු කෙරෙහි ද අවධානය යොමු කිරීම අරමුණ විජයග්‍රහණය කිරීමට හේතු වෙයි.

 

ආගමික වත් පිළිවෙත්වල යෙදීම සහ උපදෙස් හා උපක්‍රම අනුගමනය කිරීමෙන් නියත ජයක් හිමිකර ගත හැකියි.

මේ සඳහා අප විසින් කළ යුතු පූජා හා සෙත් ශාන්ති ක්‍රම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම මෙම ලිපියේ අරමුණ වෙයි.

විභාගවලට සූදානම් වන ළමා වයසේ සිටින දරු දැරියන්ට පමණක් නොව අධ්‍යාපනයේ නියුතු වැඩිහිටි උසස් අධ්‍යාපනයේ නියුතු අයට ද මෙම ශාන්ති කර්මවලින් විපුල ඵල හිමි වෙයි.

ඉතා භක්තියෙන් යුතුව ශුභඵල අපේක්ෂාවෙන් මෙම ශාන්ති කර්ම කරන්න.

පළමුව බුදුන්ට මල් පහන් සුවඳ දුම් පුද කරන්න.

දැඩි භක්තියෙන් යුතුව පිරිසිදුව නියමිත බුදුන් වැඳීමේ ගාථා කියවා ලබාගත් පින් ඔබට සෙත සදයි.

විෂ්ණු කතරගම ලක්ෂ්මී සරස්වතී ගණ දෙවි ගම්භාර යනාදී දෙවියන්ට අදාළ ස්තෝත්‍ර ගායනා කර ලබාගත් පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඉගෙනුම සපල කර විභාග ජය රැකියා ජීවන මාර්ග දියුණුව ලබා දෙන ලෙස දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්න.

දෙවියන්ට නියමිත ස්තෝත්‍ර කියවන්න. බෝධි පූජා පැවැත්වීමේ කටයුතු සඳහා ඇති කුඩා පොත්වල දේව ස්තෝත්‍ර සඳහන් වෙයි. දේව පූජාවෙන් පසුව නවග්‍රහයන් සඳහා අදාළ ස්තෝත්‍ර කියවන්න. ඒ සඳහා මෙහි දැක්වෙන නවග්‍රහ මණ්ඩලයට සුවඳ දුම් පුද කර භක්තියෙන් යුතුව - සන්සුන්ව මෙම ස්තෝත්‍ර 9 කියවන්න.

ස්ත්‍රොත්‍ර කියවන අතරතුර නවග්‍රහ රූප කෙරෙහි ඔබගේ සිත සහ දෑස යොමු කළ යුතු වෙයි.

නවග්‍රහ රූප ඔබගේ අවධානය සඳහා අදාළ ස්තෝත්‍ර සමඟ ඉදිරිපත් කර ඇත.

ව්‍යාඝ නම් ඍෂිවරයා විසින් හඳුන්වා දී ඇතැයි සැලකෙන මෙම නවග්‍රහ ස්තෝත්‍ර සන්සුන් සිතින් යුතුව උදේ හෝ රාත්‍රි කාලයේදී කියවීමෙන් බුද්ධිය ඥානය නුවණ වර්ධනය වෙයි. ග්‍රහයන්ගෙන් හට ගන්නාවූ අපල උපද්‍රව දුරුවෙයි. අනතුරු පීඩා මඟ හැරේ.

 

 

නව ග්‍රහ පූජා ස්තෝත්‍ර

 

බුධ

ප්‍රියංගු කලිකාශ්‍යාමං රූපේණා ප්‍රතිමං බුධම්

සෞම්‍යං සෞම්‍ය ගුණෝපේතං තං බුධං ප්‍රණමාම්‍යහම්.

 

ශුක්‍ර

හිමකුන්ද මෘණාලභං දයිත්‍යානාං පරමං ගුරුම්

සර්ව ශාස්ත්‍ර ප්‍රවක්තාරං භාර්ගවං ප්‍රණමාම්‍යහම්.

 

චන්ද්‍ර

දධි ශංඛ තුෂාරාභංක්ෂීරෝදාර්.ව සංභවම්

නමාමි ශශිතං සෝමං සං භෝර්මුකුට භූෂණම්

 

කුජ

ධරණි ගර්භ සන්භූතං විද්‍යුත් කාන්ති සමප්‍රභම්

කුමාරං ශක්ති හස්තං ච මංගලං ප්‍රණමාම්‍යහම්.

 

 

 

රවි

ජපා කුසුම සංකාශන් කාශ්‍යපේයං මහා ද්‍යුනිම්

තමෝරිං සර්ව පාපසනං ප්‍රණතෝස්මි දිවාකරම්.

 

ගුරු

 

දේවානාංච ඍෂිනාං ච ගුරුං කාංචන සන්නිභම්

බුද්ධි භූතං ත්‍රිලෝකස්‍ය තං නමාමි බ්‍රහස්පතිම්

 

 

කේතු

පලාශ පුෂ්ඵ සන්කාශං තාරකා ග්‍රහ මස්තකම්

රෞද්‍රං රෞද්‍රත්මකං සෝරං තං කේතුං ප්‍රණමාම්‍යහම්.

 

ශනි

නීලාන්ජන සමාභාසං රවි පුත්‍රං යමාග්ග්‍රජං

ඡායාමාර්තණ්ඩ සං භූතං තං නමාමි ශනයිශ්චරම්

 

රාහු

අර්ධකායං මහා වීර්යං චන්ද්‍රාදිත්‍ය විමර්දනම්

සිංහිකාගර්භ සන්භූතං තං රාහුං ප්‍රණමාම්‍යහම්

Comments