ඖෂධවලින් 50%ක් නිපදවීම මෙරටදීම | සිළුමිණ

ඖෂධවලින් 50%ක් නිපදවීම මෙරටදීම

ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිත කරන බටහිර ඖෂධවලින් සියයට 50 ක් පමණ මෙරට නිපදවීමට රජය අපේක්ෂා කරන බවත් ඉන් අපේ රටට විශාල විදේශ විනිමයක් ඉතිරි වන බවත් මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ පවසයි. දේශීය ලෙස ‘ට්‍රැමඩෝල්’ හා ‘ලෙටොතයිරොක්සින්’ මෙරටම නිපදවීමෙන් පිටරටට ගිය විශාල මුදලක් මෙරට ඉතිරි වන බවත් බැසිල් රාජපක්ෂයන් පෙන්වා දෙයි.ජනපතිගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති මාලාවට අනුව දේශීය නිෂ්පාදනය ප්‍රමුඛ කරගත් ආර්ථිකයක් ගොඩනැඟීම වෙනුවෙන් රජය මේ වනවිට කටයුතු කරමින් ඇති අතර එහි මූලික පියවර ලෙස ආහාර ද්‍රව්‍ය 16 ක ආනයනය සීමා කිරීමට කටයුතු කළ බවද මුදල් ඇමැති අවධාරණය කරයි.

Comments