අධ්‍යාපනයට විද්යුත් නාලිකා 7ක් | සිළුමිණ

අධ්‍යාපනයට විද්යුත් නාලිකා 7ක්

ඉතිහාසයේ මුල්වරට අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් රූපවාහිනි නාලිකා 20 ක් ආරම්භ කිරීමට රජය සැරසෙයි. අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්ම සකස් වූ මේ රූපවාහිනි නාලිකාවන්හි පළමු පියවර රූපවාහිනි නාලිකා 06කින් සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව සමඟ ඒකාබද්ධව ඇරඹෙන ‘විෂන් එෆ්.එම්.’ ගුවන්විදුලි නාලිකාවකින් 16 වැනි සඳුදා සිට ඇරඹිමට කටයුතු කරන බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල පවසයි. පූර්ණ කාලීන, තිරසාර නාලිකා ලෙස මේ නාලිකා ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් යොදා ඇති අතර, ගුවන්විදුලි නාලිකාව ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව සමඟ ඒකාබද්ධව ද රූපවාහිනී නාලිකා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය හා ඒකාබද්ධ ව PEO TV ඔස්සේ ද විකාශන කටයුතු කිරීමට ද අපේක්ෂා කෙරේ. දැනටමත් දරුවන් සඳහා ඇත්තේ ගුරු ගෙදර හා ඊ තක්සලාවයි.

Comments