මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

උඩරට වැදගත්,​ බොදු ගොවි දෙමාපියන් විසින් තම,​ 1991/​12 උපන්,​ උස 5' 11" වූ ඉතා කඩවසම්,​ සුරාවෙන් හා දුමින් තොර,​ කරුණාවන්ත රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයක උපාධිධාරී දැනට ප්‍රසිද්ධ සමාගමක විදුලි ඉංජිනේරු ලෙස සේවය කරන පුතුහට,​ අධ්‍යාපනිකව සුදුසුකම්ලත්,​ රූමත්,​ පැහැපත් මනා ගතිගුණවලින් හෙබි දියණියක සොයයි. ඉංජිනේරුවරියක වන එකම සොහොයුරිය කැනඩාවේ පදිංචියට යාමට නියමිතය. සෑහෙන වත්කම් ඔහු සතුය. මහනුවර විශේෂයි. p​r​o​p​o​s​a​l​1​6​8​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G165885

ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි BSc,​ M.Sc ජ්‍යෙෂ්ඨ මෘදුකාංග උපදේශක අවිවාහක කඩවසම් පැහැපත් 5' 10" උස අවු. 38 (1983) දුසිරිතෙන් තොර නිවාස වාහන හිමි පුතුට ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචියට යාමට කැමති උගත් පියකරු දියණියක් විශ්‍රාමික බොදු ගොවි දෙමාපියෝ සොයති. නිර්භේදයි. කේන්ද්‍ර කොපිය දුරකථන අංකය FB පිටුව සමග විස්තර එවන්න. email:p​r​a​k​a​s​h​p​r​o​p​5​6​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G166148

බොදු ගොවි ඉතා කඩවසම් 1983 උපන් අයෙකි. රැකියාවක් කරන අතර,​ වාහනයක් හා පදිංචි නිවස හිමිය. සොයනුයේ රැකියාවක් කරන හෝ නොකරන රූමත් යුවතියකි. දික්කසාද වැන්ඳඹු අයකු වුවද සැලකේ. 051-5712604.
G165820

බොදු,​ ගොවි,​ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි දෙමාපියන් විසින් තම වයස 31,​ උස 5' 11'' විද්‍යා උපාධිධාරී දැනට ප්‍රසිද්ධ ඕස්ට්‍රේලියානු සමාගමක සේවය කරන,​ ඕස්ට්‍රේලියා පුරවැසි පුතු සඳහා උගත්,​ මනා ලෙස හැදී වැඩුනු රූමත් දියණියක සොයයි. කරුණාකර පවුලේ විස්තර සමග පිළිතුරු එවන්න. d​m​p​r​o​p​o​s​a​l​s​2​0​1​9​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ කේන්ද්‍රය /​ කුලභේද නොසැලකේ.
G165695

1993 ජූලි උපන් බොදු ගොවි උස 5' 11" කොළඹ ප්‍රධාන පාසලක ඉගෙනුම ලැබූ උපාධිධාරී පොලිස් සේවයේ පොලිස් පරීක්ෂක කඩවසම් නිවසක් හිමි එකම පුතුට උගත් ප්‍රියමනාප ගුණගරුක දහමට ලැදි දියණියක් විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරී පියා සොයයි. කේන්ද්‍ර සමග විමසන්න. a​b​e​r​o​x​1​9​8​9​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G165822

 

Comments