සෙලාන් බැංකුව - අලි­යාන්ස් එක්වී රථ­වා­හන රක්ෂණ සඳහා සුවි­ශේෂී වාසි පිරි­න­මයි | Page 2 | සිළුමිණ

සෙලාන් බැංකුව - අලි­යාන්ස් එක්වී රථ­වා­හන රක්ෂණ සඳහා සුවි­ශේෂී වාසි පිරි­න­මයි

සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව, සෙලාන් බැංකුව මෙරට ප්‍රමුඛතම රක්ෂණ සමාගමක් වන අලියාන්ස් ලංකා (Allianz Lanka) සමඟ එක්වී, රථවාහන රක්ෂණ වාරික සඳහා සුවිශේෂී දීමනා එකතුවක් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කර තිබේ. ඒ අනුව සෙලාන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් මඟින් අලියාන්ස් ලංකා සමාගමේ රක්ෂණ වාරික ගෙවීමේදී, මෝටර් රථ රක්ෂණ සඳහා 18% ක ස්ථාවර වට්ටමක්ද, අනෙකුත් වාහන රක්ෂණ සඳහා 20% ක් දක්වා වට්ටම්ද හිමි වනු ඇත. එමෙන්ම සෙලාන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට තම රක්ෂණ වාරිකය මාස 12 ක පොලී රහිත පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයක් බවට පරිවර්තනය කරගැනීමටද අවස්ථාව හිමි වේ. අලියාන්ස් ලංකා වෙතින් නව රථවාහන රක්ෂණ මිලදී ගන්නා සෙලාන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට මෙම දීමනා හිමිකරගත හැකි ය. 2021 අගෝස්තු මස අවසානය දක්වා, සෙලාන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් භාවිතයෙන් අලියාන්ස් ලංකා වෙත සිදුකරනු ලබන රු. 15,000/- ත් රු. 500,000 ත් අතර ගෙවීම් මෙම ක්‍රමය යටතේ පොලී රහිත පහසු ගෙවීම් ක්‍රම බවට පරිවර්තනය කළ හැකි වේ.

සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව ලෙස, සෙලාන් බැංකුව සෑම විටම ගනුදෙනුකරුවන්ට විශිෂ්ටතම දේ ලබාදීමට සූදානම්. මෙම හවුල්කාරීත්වය නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට, රටේ රථවාහන රක්ෂණ පිරිනමන ප්‍රමුඛතම රක්ෂණ සමාගමක් වෙතින් අගය එකතු කළ සේවාවන් රාශියක් හිමිකර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම වාරික ගෙවීමේදී ලැබෙන වට්ටම, සෙලාන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට බෙහෙවින් වටිනා දීමනාවක් බවට පත්වේවි.

රටේ දැනට පවතින තත්ත්වය දෙස බලන විට, ගනුදෙනුකරුවන්ට මූල්‍යමය සහන සලසන ක්‍රම හඳුන්වා දීම අතිශයින් වැදගත් කියා අප සිතනවා. මෙම සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වී මෙම සුවිශේෂී ප්‍රතිලාභ හිමිකරගන්නා මෙන් අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ආරාධනය කිරීමට අප කැමතියි. සෙලාන් බැංකුවේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී රමේෂ් ජයසේකර පැවසී ය.

Comments