රැකීරක්ෂා | සිළුමිණ

රැකීරක්ෂා

ඇබෑර්තු තොරතුරු තාක්ෂණය

මෝටර් රථ අමතර කොටස් ගෙන්වා බෙදා හැරීමේ නියුතු අප ආයතනය සඳහා පරිගණක ක්‍රියාකරවන්නියක් අවශ්‍ය වේ. වයස අවු. 18 - 25 අතර,​ අ.පො.ස. (සා.පෙළ) දක්වා ඉංග්‍රීසි දැනුමැති (ගැහැනු) අය අදම අයදුම් කරන්න. කුෂී මෝටර්ස්,​ නො. 43,​ අබේසිංහාරාම පාර,​ පංචිකාවත්ත,​ කොළඹ 10. 076-0952960,​ 011-2336871.
047651

 

ඇබෑර්තු - කාර්මික

ඇතුල්කෝට්ටේ,​ කුඩා ආයතනයක් සඳහා විදුලි පුහුණු තාක්ෂණ ශිල්පියෙක් අවශ්‍යයි. පාසල් හැරයන්නන් විශේෂයි. අමතන්න. 0727320837.
047386

තීන්ත ආලේප කරන්නන් සහ වැද්දුම් කරුවන් අවශ්‍යයි. ඉතා ඉක්මණින් කොළඹ ආශ්‍රිත වැඩ බිමකට. 0704156579.
048228

දිරුම් හා හැප්පුණු වාහන ටිංකරින් හා පේන්ට් වැඩ නිවසට පැමිණ කර දෙනු ලැබේ. 0112-705982,​ 0716401348.
048599


ඇබෑර්තු - ගෘහසේවය

මහරගමට නුදුරු කුඩා පවුලකට කෑම පිසීමට සහ ගෙදර අනිකුත් වැඩවලට අවුරුදු 45-60 අතර නිරෝගී,​ උපදෙස් පිළිපදින,​ සැරපරුෂ ගති නැති සේවිකාවක් අවශ්‍යයි. පාසැල් දිනවලදී උදෑසන 4.00 ට අවදිවිය යුතුය. පෝය දිනවලට සහ පාසැල් නිවාඩු කාලවලදී දින 15 බැගින් පඩි සහිත නිවාඩු. වැටුප 35000/​- තමාම අමතන්න. විමසීම්. 071-8320470.
042529

 

ඇබෑර්තු - වතුවැඩ

වයඹ පළාතේ මධ්‍ය පරිමාණයේ පොල් වත්තක මුර සහ වැඩ කිරීමට වයස අවුරුදු 40 ට නොවැඩි කෙනෙකු සඳහා ඇබෑර්තුවක් ඇත. නැවතුම් පහසුකම් ඇත. බ්‍රෂ් කටරයෙන් (Brush cutter) වැඩ කිරීමේ පුහුණුව,​ පොල් වගාව සහ කුඹුරු වැඩ දැන සිටීම වැදගත්. අමතන්න. 0117932008.
048530

 

ඇබෑර්තු - මේසන්වරු / වඩුබාස්වරු

පළපුරුදු මේෂන් බාස්වරුන් දෙදෙනෙකු අවශ්‍යයි. දැනට ඉදිකරමින් පවතින නිවසක ඉතිරි වැඩ සඳහා නැවතීමට හෝකන්දර හැඳුනුම්පත සමග පැමිණෙන්න. 071-6943160.
047601

 

 

Comments