ළම­ා මෙහෙ­කාර සේවයට සහ අපයෝජනයට විරෝධතා | Page 2 | සිළුමිණ

ළම­ා මෙහෙ­කාර සේවයට සහ අපයෝජනයට විරෝධතා

රුවන් මෙහෙකාර සේවයේ යෙදවීම සහ ළමා අපයෝජනයට එරෙහිව රටපුරා උද්ඝෝෂණ හා විරෝධතා රැල්ලක් ඉකුත් සතියේ දක්නට ලැබුණි. මේ කාන්තා සංවිධානයක් මඟින් ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය ඉදිරිපිට ජූලි 30 සිකුරාදා පැවැත්වූ විරෝධතාවක් සිළුමිණ ජායාරූප ශිල්පී හිරන්ත ගුණතිලකගේ සේයාරුවට හසුවූ අයුරුය.

Comments