සඳුදා විස­ඳු­මක් නැත්නම් ගු රු වර්ජ­නය දිග­ටම | Page 2 | සිළුමිණ

සඳුදා විස­ඳු­මක් නැත්නම් ගු රු වර්ජ­නය දිග­ටම

මේ වසරේ ජනවාරි මස ගුරු වෘත්තීය සමිති එකමුතුවෙන් සකස් කළ වැටුප් වාර්තාව වහාම ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසද ගුරු - විදුහල්පති සේවාව සංවෘත සේවාවක් බවට පත් කිරීමටද කටයුතු කරන තෙක් මේ වන විට ක්‍රියාක්මක ගුරු විරෝධතා ව්‍යාපාරය ඉදිරියටම ගෙන යන බව ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝෂප් ස්ටාලිං සිළුමිණට කියා සිටියේය.

ගුරු විරෝධතාවයට පිළිබඳව විසඳුමක් ලෙසින් රජය විසින් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් එළැඹෙන සඳුදා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

Comments