ලන්ච් සීට් වික්කොත් ලක්ෂ­යක දඩ­යක් | Page 2 | සිළුමිණ

ලන්ච් සීට් වික්කොත් ලක්ෂ­යක දඩ­යක්

දිරාපත් නොවන පොලිතින්වලින් නිෂ්පාදිත ලන්ච් සීට් දැන් තහනම් කර ඇතැයි පරිසර ඇමැති මහින්ද අමරවීර පවසයි.

වසරකට ලන්ච් සීට් කෝටි 547.5 ක් අප අවට පරිසරයට නිකුත් වන අතර දිනකට මුදාහරින ලන්ච් සීට් ප්‍රමාණය ලක්ෂ 150 ක් පමණ බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි. මේ අනුව ව්‍යාජ ලෙස පොලිතින්වලින් නැවතත් ලන්ච් සීට් නිෂ්පාදනය බෙදාහැරීම හෝ අලෙවි කිරීම සිදු කළහොත් රුපියල් ලක්ෂයක දඩ මුදලක් නියම කිරීම හා  ඒ සඳහා භාවිත කරන උපකරණ රාජසන්තක කිරීමටත් පියවර ගන්නා බව පරිසර ඇමැති මහින්ද අමරවීර පවසයි. මෙවැනි තහනම් ලන්ච් සීට් පිළිබඳව වැටලීම් කිරීමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අධිකාරිය හා පොලිසිය එක්වී කටයුතු කරන බවත් ඇමැතිවරයා කියයි.

Comments