පිහි­ට­වන්න | Page 2 | සිළුමිණ

පිහි­ට­වන්න

රාගම තලගොල්ල පාර අංක 32/1 පදිංචි 44 හැවිරිදි ඒ.එම්. ලියනගේට වකුගඩුවක් බද්ධ කළ යුතු බව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් විසින් නිර්දේශ කර තිබේ. ඔහුට බී හෝ ඕ රුධිර කාණ්ඩයේ වකුගඩුවක් පරිත්‍යාග කළ හැකි අයකු වේ නම් දුරකථන අංක 0764236669ට දන්වන ලෙස ඉල්ලීමක් කෙරේ.

Comments