ඩෙංගු යළි ඉහ­ළට | Page 2 | සිළුමිණ

ඩෙංගු යළි ඉහ­ළට

මෙරට ඩෙංගු ‍රෝගීන්ගේ ශීඝ්‍ර ඉහළ යෑමත් සිදුවන බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පවසයි.

පසුගිය ජූලි මාසය අවසාන වනවිට දිවයින පුරා වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 16,497 කි. ජූලි මාසයට පමණක් රෝගීන් 3,029 ක්ද ජූනි මාසය තුළදී ඩෙංගු රෝගීන් 2,997 දෙනෙක්ද වාර්තාවී ඇත. මෙය 2020 වර්ෂය හා සංසන්දනය කරන විට 2021 වර්ෂයේ ඉහළ යෑමක් ලෙස හැඳින්විය හැකි ය. මෙම ඩෙංගු රෝගීන්ගෙන් 70% ක් හඳුනාගෙන තිබෙන්නේ බස්නාහිර පළාතෙන් වීම විශේෂත්වයකි.

Comments