කොබ­වක පින්කම් වස්කා­ලය පුරාම | Page 2 | සිළුමිණ

කොබ­වක පින්කම් වස්කා­ලය පුරාම

කොබවක ශ්‍රී සුමනාරාමයේ වස් පින්කම් මාලාව වෙනුවෙන් සිදු කරනු ලබන පූජාවන් හා පින්කම් වස් කාලය පුරාම දිනපතා පස්වරු 6.00 සිට විහාරස්ථානයේදී සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව සිදු කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. එහ සියලු කටයුතු විහාරාධිපති දෙල්මෑල්ලේ සුමනරතන හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරේ.

Comments