නිකරුණේ ධනය වැය නොකර වාහනයක ආරක්ෂාව සලසා ගන්න | සිළුමිණ

නිකරුණේ ධනය වැය නොකර වාහනයක ආරක්ෂාව සලසා ගන්න

 

වර්තමාන සමාජයේ වාහනයක් මිල දී ගත් වහාම තමන්ගේ ආගමික විශ්වාසය පවතින සිද්ධස්ථානය වෙත ගොස් ඒ සඳහා ආරක්ෂාව සලසා ගැනීම සිදු කෙරේ. ඒ වෙත ගොස් පඬුරක් බැඳීම මෙන්ම දෙහි පැන්නීම්ද සිදු කරයි. මේ සිදු කරන ක්‍රියාවලිය තුළින් බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද?

 

අතීතයේ ගවයන් හා අශ්වයන් බැඳි කරත්ත යුගයේ වාහනයේ ප්‍රධාන ඉන්ධනය හා ශක්තිය වන්නේ ගවයා හෝ අශ්වයාය. මේ කාර්ය සිදුකරන සත්වයාගේ ආරක්ෂාව බලාපොරොත්තු වෙමින් අතීත දෙවි දේවතාවුන් සිහි කර මංගර දෙවියන්, කම්බිලි දෙවියන්, ගම්භාර දෙවියන් වන්නිහත්පත්තු‍ව භාර දෙවියන් වෙත ගව මහීෂාදීන් ආරක්ෂා කරදෙන ලෙස ඉල්ලා පඬුරක් වෙන්කොට එම පඬුර - ගමන් රථයේ ගැට ගැසීමත්, දෙහි පැඟිරි මතුරා සතුන්ගේ පාදවලට, ශරීරයට, ගමන් රථයේ රෝදවලට ඉසීමත් සිදු විය. වෙහෙසට පීඩාවට පත් සත්වයන්ට පාදවල විෂබීජ, අහිතකර දේ ඉවත්වී යාමට දෙහි පැගිරිවල යුෂ හා කහ විද්‍යාත්මකවද ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වෙයි.

නූගත් යැයි සලකා ගැමියන් විසින් ආගමික විශ්වාසයක් අනුව සිදු කළ මෙම කාර්ය කොපමණ දුරට ගැළපේදැයි විමසා බැලීම වටී. ගවයාගේ හෝ අශ්වයාගේ ඇතුන්ගේ කරෙහි කරකප්පට බැඳීම හෝ පිරිත් කරන ලද පුහුල් බැඳීමත් එම සතුන්ගේ ආරක්ෂාවට ආශිර්වාදය එක් කිරීම සඳහා සිදුකළ කාර්යයකි.

මේ වනවිට නවීන ජන ජීවිතය තුළ අසුන්, ගවයන් බැඳි වාහන ඇත්තේම නැත. ඈත පිටිසර ගමක ගොන් බැඳි කරත්තයක් ඇත්නම් එයත් අල්ප වශයෙනි. කාලීන වශයෙන් මේ සිදුවී ඇති වෙනස්කම්වලට වසර 250 ක පමණ කාලයකට නෑකම් කිව හැකි ය. කකුල් හතරට යට කරන දෙහි රෝද හතරට යට කිරීමත් කරත්තයට බැඳි පඬුර සුක්කානමට බැඳීමත් ගවයාට හෝ අශ්වයාට ගමන් රථයට ඉසින ලද කහ වතුර, පිරිත් පැන් එලෙසම වාහනයට ඉසීමත් දක්වා අඛණ්ඩව පැවතී ආ ජන සමාජයේ විශ්වාසයන් අතරට ගත හැකි ය.

වාහනයේ සංයුතිය වානේ, යකඩ, ඇලුමිනියම් වැනි මූලද්‍රව්‍යයන්ගෙන් සම්පූර්ණ වුවත් එය පදවන්නා ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, පඨවි, ආකාශ යන පංච මහා භූතයන්ගෙන් සැදුම්ලත් අයෙකි. ආගම හා ආගමික විශ්වාසය කුමක් වුවත් රථය පැදවීමේදී හාත්පස අනතුරක් නොවී සිටීමට ප්‍රාර්ථනා කිරීමක් සිදුවෙයි. රථය පණ ගැන්වීමට පෙර සුක්කානමට වඳින්නේ තමන්ගේ ආරක්ෂාව ප්‍රාර්ථනා කරගෙන මිස, සුක්කානම හා රථය පූජනීය දෙයක් නොවන බව ඉතා හොඳින් දැනගෙනමය. අනතුරක් සිදුවුවහොත් යාන වාහන නැවත පිළිසකර කරගත හැකි නමුත් - එහි ගමන් කළ මිනිසුන් හා පදවාගෙන ගිය අයවලුන් පිළිසකර කිරීමක් හෝ අලුතින් උපාංග එකතු කිරීමක් කිසිසේත් කළ නොහැකි ය.

අලුතින් වාහනයක් මිලදී ගත්විට, මෙසේ පිළිවෙත් ඉටු කර ගැනීමෙන් තමන්ගේ හා වාහනයේ ආරක්ෂාව අසල්වැසියන්ගෙන් එල්ල විය හැකි ඇස් වහ කටවහ දුරුකරවා ගැනීමට බොහෝ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙයි.

දෙහි ගසකින් කඩාගත් දෙහි ගැට 4 ක් හා අමතර දෙහි ගැට 3 ක් අමු මිරිස් කරල් 3 ක් අරගන්න.

සියලු දේ පිරිසිදු වතුරින් සෝදා නැවත කහ වතුරින් සෝදා ගන්න. පඬුරු කාසියක් සුදු - රතු - කහ වර්ණයෙන් යුතු අඩි එක හමාරක් පමණ දිග අඟල් 2 ක් පමණ පළල රෙදි පටි කෑල්ලක් කහ වතුරින් සෝදා අරගන්න.

ස්වාභාවික ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් සාදන ලද වට්ටියක් ගෙන එතුළට බුලත් කොළ 9 ක් එළිය යුතුයි. එලීමට ප්‍රථම කහ වතුරින් සෝදාගන්න. බුදුන් වැඳ සුවඳ දුම්, මල් පහන් පූජා කොට පළමුව බුලත් කොළ 9 රැගෙන එක කොළයට 3 වර බැගින් ඉතිපිසෝ ගාථාව.... වෙන වෙනම කියා වට්ටිය ඇතුළේ වට රවුමට තබන්න. ඉන් පසුව දෙහි 4 හා කාසි පඬුර වට්ටිය මත තබා ජය පිරිත 3 වරක්, ‘සුපටිපන්නෝ ගාථාව....‘ 9 වරක්

‘රංසීමාල නමෝ තුය්හං - බුද්ධ සේනාධිපඤ්ජරං

එවං තං බුද්ධ ජානාථ - බුද්ධංදස විලෝචනං

තවසාරි ච සෝගතං - උණ්හයරීව නිබ්බුතිං

සුවණ්ණතෝ පනිනං නාග - කෝහිංසි යාය නායකා

ඕං කුරු කුරු ඒස්වාහඃ ඕං නමෝ ශ්‍රී ඒස්වාහඃ‘

යන ගාථා ශ්ලෝකය 21 වර 54 වර 108 වර හෝ තමන්ගේ කැමැත්ත පරිදි පිරිත් පුරවා මතුරාගන්න. (නූල් 9 පොටක පිරි නූලක් නම් වඩාත් අගනේය) වැඩි වාර ගණනක් මතුරා‍ ගතහොත් බලය වැඩි බව අවබෝධ කරගත යුතුය. මෙම කාර්යය නිමා කොට ඉතිරි දෙහි ගැට 3 මිරිස් කරල් 3 හා පෙරාගත් පැන් බඳුනක් නැවත ළඟ තබාගෙන ඉතිපිසෝ ගාථාව 21 වරක් හා කරණීයමෙත්ත සූත්‍රය 7 වරක් කියවන්න. ඉන් අනතුරුව ආටානාටිය සූත්‍රයේ සඳහන්

‘සබ්බේ දස ඛලූපේතා - වේසරාජ්ජේසු පාගතා

සබ්බේ තේ පටිජානන්ති - ආසභණ්ඨාන මුත්තමං

සීහනාදං නදන්තේ තේ පරිසාසු විසාරදා

බ්‍රහ්ම චක්කං පවත්තෙන්ති - ලෝකේ අප්පති වත්තියං

උපේතා බුද්ධ ධම්මේහි අට්ඨාදසහි නායකා

ද්වත්තිංස ලක්ඛණුපේතා - ස‍ීත්‍යනූඛ්‍යඤ්ජනාධරා

ව්‍යාමප්පභාය සුප්පභා - සබ්බේ තේ මුනිකුඤ්ජරා

බුද්ධා සබ්බඤ්ඤූනෝ එතේ - සබ්බේ ඛීණාසවා ජිනා‍‘

යන පිරිත් ගාථාවෙන් 12 වරක් කිව යුතුයි.

අවසානයේ සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේකමානංච යංබලං... ගාථාව 7 වර කියා කාර්ය අවසාන කරගන්න.

වාහනය සෝදා පිරිසිදු කොට නිවසින් පිටතට ගෙන දොරවල් සියල්ල ඇර තබන්න. පිරිත් පුරවා ගත් පැන් ගෙන වාහනයට සියලු තැනට ඉසින්න. හඳුන් කූරු දුම් ටිකක් අල්ලන්න. මුඩ්ඩ ඉතිරි වනසේ ශුද්ධ කරගත් පොල් ගෙඩියක් ගෙන එය වාහනයට ඉදිරියට ගෙන කපුරු පෙති 3 ක් දල්වා වාහනය වටා වට 3 ක් ගමන් කර වාහනයේ සිට අඩි 4 ක් පමණ ඈතින් බිම තබන්න. දෙහි ගෙඩි 4 රෝද 4 ට තබා හිර කරන්න. ටයරයට ඉදිරියෙන් තැබිය යුතුයි.

සකස් කරගත් සියලු දේ රැගෙන රියදුරු අසුනේ වාඩිවන්න. වට්ටිය අතට ගෙන ලෝකයේ පහළවූ සියලු බුදුවරයන් වහන්සේලාගේ අනන්ත ගුණ, අනුභාව බලයෙන්, සතර බුදුවරයන් වහන්සේලාගේ අනන්ත ගුණ අනුභාව බලයෙන්, සතර දළදා ආනුභාවයෙන් සකල ලෝකයේ වැඩ සිටින සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේලාගේ අනුහසින් මෙම රථයටත් (රථයේ හිමිකරු ඔබ නම්) මටත් මෙහි ගමන් කරන සැම දෙනාටත්, ආරක්ෂාව සැලසේවා, අපගෙන් බාහිර අයටත් බාහිර අයගෙන් අපටත් කිසිදු විටෙක කිසිදු කාලෙක අනතුරක්, විපතක්, කරදරයක් සිදු නොම වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කොට පඬුර රෙදි පටියේ දවටා දකුණු අත පැත්තේ තැනක හෝ සුක්කානමේ බැඳ හෝ ගැට දමා හිර කර බඳින්න.

ඒ සමඟ පිරිත් කරගත් පිරිත් හුල ද හොඳින් දවටා බඳින්න. කුඩා පිරිත් නූල් කෑල්ලක් ඉතුරු කරගන්න.

අනතුරුව දෙහි 3 මිරිස් කරල් සමඟ තඹ කම්බියක අමුණා ගන්න. බුලත් කොළ 9 එක උඩ එක තබා ගොනුකර බටයක් ආකාරයට සකසා විසිර නොයන සේ ඉතිරි කරගත් පිරිත් නූලෙන් හිර කර ගැටයක් දමන්න‍. එය ද වාහනයේ තැනක රඳවා තබන්න. කම්බියේ දවටාගත් දෙහි, මිරිස් වාහනයේ ඉදිරි පස මැද හෝ වම් පැත්තේ කාටත් පේන සේ එල්ලා තබන්න.

මෙම පිළිවෙත ඔබගේ ආරක්ෂාව ආශිර්වාද පිණිසම පවුලේ පිරිසිදු සිල්වත් වැඩිහිටියෙකු ලවා හෝ තමන්ටම සිදුකර ගත හැකි ය. නියමිත වත් පිළිවෙත් ඉටු කර ගැනීමෙන් සත්‍ය ලෙසම ආරක්ෂාව ලැබේ.

හරි හැටි වතාවත් නොකරන අසත්‍ය වංචාකාරී කට්ටඩියන්, ව්‍යාජ කපු මහතුන් පසුපස නොයන්න. එතුළින් කිසිදු ශාන්තියක් නොලැබේ. මුදල් පමණක් වැය වන එවැනි වත් පිළිවෙත් නිසි ලෙසින් කැපකර ඉටුකර දෙන්නේ නැත. තමන් හිසට තම අත සෙවණැල්ල කරගත යුතුයි. එවිට තමන්ට නිසැක ආරක්ෂාව සැලසේ.

මසකට දෙකකට වරක් ඔබටම ඉතා පිරිසිදුව මෙම පිළිවෙත ඉටු කරගත හැකිය‍. මන්ත්‍ර, දේවත්වය, පුද පූජාවලින් බලය පිහිට තැබිය නොහැකිය. ඒ කෙසේද - එම බලය කිලිකුණුවලින් බිඳී යන හෙයිනි. අනන්තවූ සත්‍ය බුදුගුණ බලය කිලිකුණුවලින් බිඳිය නොහැකි ය. විනාශ කළ නොහැකිය. අනිවාර්යයෙන් ම එය ඔබ වටා සෙවණ කොට සිටිනවා එක පමණයි.

විශේෂ ආරක්ෂාවක් අවශ්‍ය වේ නම්

රත්නමාලි යන්ත්‍රය, නවගුණ යන්ත්‍රය, සූවිසිගුණ යන්ත්‍රය මෙම යන්ත්‍රවලින් එකක් පිරිසිදුව සකස් කොට වාහනයේ උසින් රදවා තබා ගැනීම ඔබගේ කැමැත්ත පරිදි සිදු කර ගත හැකි ය. ආරක්ෂක ගාථාවලින් පිරිත් කළ රන්තැඹිලි තෙල් කුඩා බඳුනක (කුප්පියක) වාහනයේ එල්ලා තැබිය හැකි ය. මේ සියලු දෙයින් ඔබ බලාපොරොත්තු වන මඟ තොට අනතුරු විපත් දෝෂ මාරක අනතුරු වැනි දේ සඳහා යොමුවීම අවම කර ආරක්ෂාව සැලසෙනු ඇත.

--------------

01 ඉරිදා

19.35 තෙක් ‍බෙරණ නැකැත යි. සුදුසු අකුරු ලි, ලු, ලෙ, ලො

02 සඳුදා

01 ඉරිදා 19.35 සිට 02 සඳුදා 22.42 තෙක් කැති නැකැත යි. සුදුසු අකුරු අ, ඉ, උ, එ

03 අඟහරුවාදා

02 සඳුදා 22.42 සිට 03 අඟහරුවාදා දවස පුරා රෙහෙණ නැකැත යි. සුදුසු අකුරු ඔ, ව, වි, වු

04 බදාදා

01.43 තෙක් රෙහෙණ නැකැත යි. සුදුසු අකුරු ඔ, ව, වි, වු

05 බ්‍රහස්පතින්දා

04 බදාදා 01.43 ‍සිට 05 බ්‍රහස්පතින්දා 04.24 තෙක් මුවසිරස නැකැත යි. සුදුසු අකුරු වෙ, වො, ක, කි

06 සිකුරාදා

05 බ්‍රහස්තින්දා 04.24 සිට 06 සිකුරාදා 06.36 තෙක් අද නැකැත යි. සුදුසු අකුර කු.

07 සෙනසුරාදා

06 සිකුරාදා 06.36 සිට 07 සෙනසුරාදා 08.15 තෙක් පුනාවස නැකැත යි. සුදුසු අකුරු කෙ, කො, හ, හි. ඉන්පසු ඉරිදා 09.18 තෙක් පුෂ නැකැත යි. සුදුසු අකුරු හු, හෙ, හො, ඩ

මෙහි වේලාව දක්වා ඇත්තේ පැය 24 ඔරලෝසුව අනුව ය.

Comments