මෙරට එන්නත්කරණ වාර්තා අලුත් වෙයි | Page 2 | සිළුමිණ

මෙරට එන්නත්කරණ වාර්තා අලුත් වෙයි

දිනක් තුළ මෙරට පුරවැසියන් වෙනුවෙන් ලබා දුන් කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ පහ ඉක්මවා ඇති බව වාර්තා වෙයි
 
රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා ප්‍රකාශ කරන පරිදි ඊයේ (29) දිනය තුළ පමණක් එන්නත් මාත්‍රා 515,830 ක් ලබා දී ඇත
 
මෙම එන්නත්කරණය තුළ සයිනොෆාම් පළමු මාත්‍රාව 418,494 ක්,සයිනොෆාම් දෙවන මාත්‍රාව 56,738 ක් ,ෆයිසර් 38,430 ක් මොඩර්නා 2,168 ක් වශයෙන් ලබා දී ඇත

Comments