ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂු­ව­රන්ස් සේවය කිරීම සඳහා උදාර සේවා ස්ථාන­යක් | Page 2 | සිළුමිණ

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂු­ව­රන්ස් සේවය කිරීම සඳහා උදාර සේවා ස්ථාන­යක්

දේශයේ රක්ෂකයා ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ“සේවය කිරීම සඳහා උදාර සේවා ස්ථානයක්”ලෙස Great Place to Work ආයතනය විසින් තහවුරු කර ඇති අතර, මෙමඟින් සිය ආයතනය තුළ සේවකයන් සවිබල ගැන්වීමේ සේවා සංස්කෘතියක්ගොඩනැගීම සඳහා ආයතනයේ කැපවීම යළිත් අවධාරණය කර තිබේ.

විශ්වසනීයත්වය, ගෞරවය, සාධාරණත්වය, අභිමානය සහ සුහදත්වය යන නිර්ණායක පහ මත පදනම්ව ගෝලීයව සහතික කරන ලද ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ආයතනයේ සේවය කරන කාර්ය මණ්ඩලයේ සංඛ්‍යාත්මක නියදියක් මඟින් මෙම Great Place to Work සමීක්ෂණය සිදුකර තිබේ. 1962 දී රාජ්‍ය රක්ෂණ ආයතනක් ලෙස ආරම්භ කරන ලද ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම හා ශක්තිමත්ම රක්ෂණ ආයතනය වන අතර ශාඛා 158 ක ජාලයක් ඔස්සේ දේශයට රැකවරණය සලසයි. විවිධ සමාජ හා සංස්කෘතික පසුබිම් නියෝජනය කරනු ලබන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජික සාමාජිකාවන් රාශියකින් සැදුම්ලත් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් පවත්නා තත්ත්වයන්ට අභියෝග කරන නවමු අදහස් පළකිරීම දිරිමත් කරනු ලබන වටපිටාවක් ආයතනය තුළ නිර්මාණය කර තිබෙන අතර ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ආයතනයේ ප්‍රතිපත්ති වටිනාකම් සහ ආචාර ධර්ම, රාජකාරි සහ පෞද්ගලික ජීවිතය අතර මනා තුලනයක් ඇති කිරීම සඳහා ගොඩනංවා ඇත.

 

Comments