ස්ලිට් ගිවිසුමෙන් බිලියන 20ක පාඩුවක් | සිළුමිණ

ස්ලිට් ගිවිසුමෙන් බිලියන 20ක පාඩුවක්

මාලබේ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය හෙවත් ‘ස්ලිට්‘ සාවද්‍ය කරුණු මත වංචනිකව සකස් කරන ලද ගිවිසුමක් හරහා පවරා ගැනීමෙන් රුපියල් බිලියන 20ක පාඩුවක් මහපොළ භාරකාර අරමුදලට සිදුව තිබේ.

අක්කර 25කින් යුත් මහපොළ භාරකාර අරමුදලට අයත් මෙම ඉඩමේ ස්ලිට් ආයතනය 1999 වසරේ ඉදිකිරීම සඳහා මහපොළ භාරකාර අරමුදලට කෝටි ගණනක මුදලක් වැයවී ඇති අතර ඉන් අඩක්ම සොයාගෙන ඇත්තේ ජාතික සංවර්ධන බැංකුවේ ණය මුදලක් ලබා ගැනීමෙනි.

වසර 2015 මැයි 15 වනදා මහපොළ අරමුදලේ කිසිදු අනුමැතියකින් තොරව මෙහි ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරමින් එවකට තිබූ ‘යහපාලන‘ රජය මඟින් ආචාර්ය වික්‍රම වීරසූරිය ඇතුළු තිදෙනෙකු සමඟ සාවද්‍ය ගිවිසුමකට එළැඹෙමින් මහපොළ අයිතිය සාවද්‍ය ලෙස පැහැර ගැනීමකට ලක්කර තිබේ. අනතුරුව එහි මුදල් යොදා ගනිමින් තවත් පෞද්ගලික සමාගම් 4ක්ද ආරම්භ කර තිබිණි.

මෙම කරුණු රජයේ විගණකාධිපති විසින් 2018 සිය වාර්තාව මඟින් පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඒ පිළිබඳ සොයා බැලූ ජනාධිපති විශේෂ විමර්ශන කොමිෂන් වාර්තාවද මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවට සභාගත කර තිබේ. මහපොළ සතු වත්කමක් අවභාවිත කරමින් ව්‍යාජ ගිවිසුම් මත උසස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් වූ අරමුදලේ මුදල් අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් මහාචාර්ය චරිත හේරත්ගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් කෝප් කමිටුව මඟින්ද මේ පිළිබඳ කරුණු වාර්තා කර ඇත. ඉදිරි සතියේදී වෙළෙඳ ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන විසින් මේ පිළිබඳ විශේෂ ප්‍රකාශයක් පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු කිරීමට නියමිතය.

Comments