පළාත් අතර ප්‍රවාහනය 01වැනිදා සිට ඇරැඹේ | Page 2 | සිළුමිණ

පළාත් අතර ප්‍රවාහනය 01වැනිදා සිට ඇරැඹේ

ළාත් අතර සංචරණ සීමා ඉවත් නොකළද ලබන අගෝස්තු මස පළමු වැනිදා සිට පළාත් අතර පොදු ප්‍රවාහන කටයුතු සීමිත ප්‍රමාණයකින් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම පවසයි.

පසුගියදා පැවැති කොවිඩ් කමිටු රැස්වීමේදීද ඒ සඳහා අනුමැතිය හිමිවී තිබෙන අතර ඒ අනුව සීමිත බස්රථ සහ දුම්රිය ප්‍රමාණයක් ලබන පළමු වැනිදා සිට පළාත් අතර ධාවනයට නියමිත බව ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

පළාත් අතර සංචරණ සීමා ඉවත් කිරීමක් සිදුවුවහොත් සම්පූර්ණයෙන්ම පොදු ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීමට පියවර ගන්නා බවත් ඇමැතිවරයා හෙළි කළේය.

Comments