සදා­හ­රිත සේව­කයන් අලෙ­වි­ක­රණ වෘත්ති­කයන් ලෙස කිරුළු පලදී. | සිළුමිණ

සදා­හ­රිත සේව­කයන් අලෙ­වි­ක­රණ වෘත්ති­කයන් ලෙස කිරුළු පලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම දේශීය වාණිජ වන වගා සමාගම වන සදාහරිත වැවිලි සමාගමේ කාර්ය මණ්ඩලයේ 40 කට අධික පිරිසක් මෑතකදී පැවැත්වූ ශ්‍රී ලංකා අලෙවිකරණ ආයතනයේ (SLIM) උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේදී වෘත්තීය අලෙවිකරණ සුදුසුකම් හිමිකර ගත්තේය. අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, මහාචාර්ය ගරු ජී. එල්. පීරිස් මහතා ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් සහභාගී වූ මෙම උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය SLIM ආයතනයේ නිලධාරීන්ගේද සහභාගිත්වයෙන් කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්විණි.

මෙම උත්කර්ෂවත් අවස්ථාවේ දී සදාහරිත සමූහ ව්‍යාපාරයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ආචාර්ය ප්‍රදීප් එඩ්වඩ් මහතා SLIM ආයතනයේ හී යාවජීව (Fellow Life Member of SLIM) සාමාජිකයෙකු වශයෙන් පිදුම් ලැබීය. එලෙසම මේ වන විට සදාහරිත සමාගමේ 100කට ආසන්න සේවක පිරිසක් ශ්‍රී ලංකා අලෙවිකරණ ආයතනේ (SLIM) වෘත්තීය සුදුසුකම් ලබා ඇති අතර මෙවර උපාධි ප්‍රධානෝත්සවයේදී වෘත්තීය සුදුසුකම් හිමිකර ගත් වැඩිම සේවක පිරිස හිමි සමාගම ලෙසද ඔවුන් කැපී පෙනුණි. මෙහිදී සදාහරිත කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් කිහිප දෙනෙකු ජාතික අලෙවිකරණ කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමාව සහ වෘත්තීය අලෙවිකරණ පාඨමාලා සම්පුර්ණ කරමින් සිය වෘත්තීය සුදුසුකම් තවදුරටත් ඉහළ නංවා ගෙන ඇත. සමාගම සිය කාර්යමණ්ඩලයේ වෘත්තීය හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම කෙරෙහි නිරතුරුවම කැපවී සිටීමින් පුහුණු හා සංවර්ධන අංශය හරහා නිරන්තර පුහුණු සැසි දියත් කරනු ලබයි. සිය කාර්ය මණ්ඩලයේ පුද්ගලික මෙන්ම වෘත්තීය ජීවිතය වඩාත් උසස් තලයකට ගෙන එමෙන් ඔවුන්ගේ ජිවිත මෙන්ම සමාගමේ ශක්තියද ඉහළ නැංවෙන බව සමාගමේ විශ්වාසයයි.

 

Comments