රනිල් යළි මැති සබයට | සිළුමිණ

රනිල් යළි මැති සබයට

ක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පුරප්පාඩුව පවතින ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා එහි නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ තෝරා පත් කර ගනිමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට මැතිවරණ කොමිසම් සභාව ජූනි 18 වැනිදා තීරණය කළ බව මැතිවරණ කොමසාරිස් ජෙනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක නිවේදනය කර තිබේ.

Comments