එන්නත් හොරු සොයා විමර්ශන | සිළුමිණ

එන්නත් හොරු සොයා විමර්ශන

හබරාදූව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලයේ එන්නත් කුප්පි 30ක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 15 දෙනෙකුගෙන් පමණ ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන ඇත.

මේ සොරකම පිළිබදව පුළුල් විමර්ශනයක් අංශ කිහිපයක් ඔස්සේ ආරම්භ කොට ඇති බව හබරාදූව පොලිසිය පවසයි.

Comments