ආයුර්වේද රෝහල් 28ක් සූදානම් | සිළුමිණ

ආයුර්වේද රෝහල් 28ක් සූදානම්

කොවිඩ් 19 ආසාදිත රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමට ආයුර්වේද රෝහල 28ක් සූදානම් කර ඇතැයි දේශීය වෙදකම් ප්‍රවර්ධන, ග්‍රාමීය හා ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන හා ප්‍රජා සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි සිළුමිණට කීය.

මධ්‍යම රජයේ ප්‍රධාන ආයුර්යේද රෝහල් 4ක් හා පළාත් සභා රෝහල් 24ක් ඊට අයත් බවද ඇමැතිවරයා පැවසුවේය. ඒ අනුව හම්බන්තොට, නාවින්න, යාපනය සහ බොරැල්ල ප්‍රධාන ආයුර්වේද රෝහල් 04 හා පළාත් 9ට අයත් රොහල් 24ක් ද ඒ වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇති බව ඇමැතිවරයා කීය.මේ ආයුර්වේද රෝහල්හි රෝගීන් 2,500කට නේවාසික පහසුකම් සැපයිය හැකි බවද ඇමැතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

Comments