පූජා කුටියක්, නිවසේ ගේට්ටුව සහ පඩිපෙළ ඉදි කිරීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු | සිළුමිණ

පූජා කුටියක්, නිවසේ ගේට්ටුව සහ පඩිපෙළ ඉදි කිරීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු

 

 

නිවසක් ඉදි කිරීමේදී අප විසින් වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතු වාස්තු විද්‍යා දෝෂ ගැන විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතුයි. නිවාස නිර්මාණයේදී වාස්තු විද්‍යාව සහ ජ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රය නිපුණ විද්වතුන්ගේ උපදෙස් නිබඳව ලබාගත යුතුය.

 

අද අපගේ වාස්තු විද්‍යා ලිපියෙන් දක්වනු ලබන්නේ, අප නොදැනුවත්කම නිසා, අනිසි ලෙස ස්ථානගත කරනු ලබන උපාංගවලින් ඇතිවන දෝෂ පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමය.

 

නිවසට ශුභ ඵල දෙන පූජා කුටිය

අප වැඳුම් පිදුම් කරනු ලබන ස්ථානයක් නිවසේ ස්ථානගත කිරීම නිසි ලෙසින් සිදු කළ යුතුය. බුදුන් වඳින තැන, දෙවියන්ට පූජා තබන ස්ථානය - කතෝලික බැතිමතුන් තම ආගමික පූජා පවත්වන සුරුවම් කූඩුව තබන ස්ථානය ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමුවිය යුතුයි.

මෙම පූජනීය කටයුතු කරනු ලබන ස්ථානය ස්ථානගතවීම ඉතාම නිවැරදි විය යුතුයි.

පූජා ස්ථානය සකස් කිරීමේදී වාස්තු විද්‍යාවට අනුව පහත දැක්වෙන කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතු වෙයි.

 

(1) නිවස තුළ පූජාසනය සකස් කිරීමේදී එය නිවසේ උතුරු දිසාවේ හෝ ඊසාන දිසාවේ ස්ථානගත කරන්න.

 

(2) නිවසින් පිට ගෙබිමේ පිළිම කුටිය සාදනු ලබන්නේ නම් එය ද ඉඩමේ උතුරු දිසාවේ හෝ ඊසාන දිසාවේ ස්ථානගත කරන්න.

 

(3) පිළිම කුටියේ දොරටුව නිවස පැත්තට හරවා සකස් කිරීම හෝ පිළිමයේ නේත්‍රා නිවස දෙසට හරවා තැන්පත් කිරීම ඉතා අශුභයි.

 

(4) ප්‍රධාන දොරින් නිවසට ප්‍රවේශ වීමේදී ප්‍රධාන දොරට අංශක 90 ක් වන සේ ප්‍රධාන දොරින් ගෙට ඇතුළුවන ආලෝක ධාරාව තුළ පිළිම කුටිය ඉදිකිරීම අශුභ වෙයි. මෙසේ දොරට කෙළින් ප්‍රතිමාව තැන්පත් කරනු ලබන්නේ විහාර සහ දේවාල ආදී පූජනීය ස්ථානවලය.

 

(5) නිවසේ උඩමහල් තලයක් ඇත්නම් උඩු මහලේ ගමන් මාර්ගයකට හෝ දොරටුවකට ලඹවන සේ පිළිම කුටිය ඉදිනොකළ යුතුයි.

 

(6) නිවසේ කාමර තුළ කෑම කාමරය තුළ පිළිම කුටි ඉදිකිරීම ද යහපත් නොවේ.

 

(7) සාලයේ (විසිත්ත කාමරයේ) හෝ වැරැන්ඩාවේ උඩු මහලේ වැරැන්ඩාවේ පිළිම කුටිය ඉදිකිරීම වඩාත් සුදුසුයි.

 

(8) පූජා පිළිම කුටිය ඉදිකිරීමේදී එහි බිම් මට්ටම ගෘහ මූලිකයන් පදිංචි නිවසේ බිම් මට්ටමට වඩා අඟල් කීපයක් හෝ උස මට්ටමේ තිබිය යුතුයි.

නිවසෙන් පිටත පිළිම කුටියක් ඉදිවන විටදී ද මෙම වාස්තු නීතිය අනුගමනය කරන්න.

නිවසෙන් පිටත පිළිම කුටිය ඉදිකරනු ලබන්නේ නම් එය ද නිවසට උතුරින් හෝ ඊසානයෙන් ඉදිකළ යුතුයි.

 

(9) නිවසෙන් පිටත ඉදිකරනු ලබන බුදු කුටියේ වහල පල 4 කට නිර්මාණය විය යුතුයි.

(1 රූප සටහන බලන්න)

පිළිමය පිළිම කුටියේ තුන් පැත්තකින් දර්ශනය වන ආකාරයට නිර්මාණය විය යුතුය. පිළිම ගෞරවනීයව - පූජනීයව තැන්පත් කිරීම කළ යුතු වෙයි.

 

(10) ඉඩමේ මුල්ලක බුදු කුටිය ඉදිකිරීම අශුභ වෙයි.

 

නිවසට ශුභඵල දෙන ගේට්ටුව

 

ඔබගේ නිවස සාදනු ලබන ඉඩමට ප්‍රවේශ වීමේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව නිදොස් විය යුතුයි. (2 රූප සටහන)

I ප්‍රධාන ගේට්ටුව ගිණිකොණ දිසාවට හෝ බස්නාහිර දිසාව යොමුවීම අශුභ වෙයි.

ප්‍රධාන ගේට්ටුවට අංශක 90 කට යොමුවන සේ නිවසට පැමිණෙන මාර්ගයක් පැවතීම අශුභයි.

II ප්‍රධාන ගේට්ටුව ඉදිරිපිට පන්සලක්, දේවාලයක්, විහාරයක්, පොකුණක්, ළිඳක්, අම්බලමක් පිහිටීම ශුභ නැත.

III ප්‍රධාන ගේට්ටුවට හසුවන සේ නිවසේ ප්‍රධාන දොර පිහිටීම ද ශුභ නැත.

IV ප්‍රධාන ගේට්ටුව ඉදිරිපිට නා - බෝ වැනි පූජනීය වෘක්ෂ තිබීම ශුභ නැත.

මේ අනුව බලන විට ප්‍රධාන දොරටුව අතිශයින් වැදගත් ඉදිකිරීමක් බව සඳහන් කරමි.

 

ශුභ ඵල දෙන පියගැට පෙළ

 

උඩු මහලට ගමන් කරන පියගැට පෙළ (පඩි පෙළ) නිවැරදිව ඉදි කිරීම. (3 රූප සටහන)

පඩි පෙළ නිවස ඇතුළතින් හෝ නිවසට පිටින් උඩුමහලට ප්‍රවේශ වීමට සාදනු ලැබේ.

 

I පඩි පෙළ ඉහළට නගින විට හැරවීම දකුණු අතට විය යුතුයි. පඩි පෙළේ ගමන් කරන්නා වමට හැරී යාමට එය නිර්මාණය කිරීම දෝෂ සහිත වෙයි. (3) (රූප සටහන බලන්න.)

II පඩි පෙළෙහි පඩි ගණන ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් විය යුතුයි. පඩි පෙළේ ස්ලැබ් එක මට්ටමේ ඇති අවසානයට පා තබන ස්ථානය පඩියක් වශයෙන් ගණන් ගන්නේ නැත.

 

III පඩියක උස අඟල් 6ක් විය යුතුයි. පාදයට පෑගෙන බිම් මට්ටම අඟල් 10 ක් විය යුතුයි.

මහල් කීපයක් ඇති නිවසක ව්‍යාපාරික ස්ථානයක මෙය අඟල් 11 හෝ 12 පළල තැබීම දෝෂයක් නොවෙයි.

Comments