රසායනික පොහොර තහනමෙන් කෝටි 12,000 ක ඉතිරියක් | සිළුමිණ

රසායනික පොහොර තහනමෙන් කෝටි 12,000 ක ඉතිරියක්

නාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂයන්ගේ උපදෙස් අනුව මෙරටට රසායනික පොහොර, වල්නාශක, කෘමිනාශක ගෙන ඒම නතර කිරීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවට වසරකට රුපියල් කෝටි 12,000 ක ඉතිරියක් සිදු වන බව බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ පර්යේෂණ අංශය විසින් සිදු කළ නවතම අධ්‍යයනයකදී හෙළි වී ඇත.

මේ පිළිබඳව කරුණු දැක්වූ කෘෂිකර්ම විශේෂඥයින් පවසන්නේ දැනට මෙරටට රසායනික පොහොර ගෙන්වීමට වසරකට රුපියල් කෝටි 6,300 ක් වැය වන අතර ඛනිජ තෙල් මිල වැඩි වුව‍හොත් ඒ මුදල රුපියල් කෝටි 8,000 ක් දක්වා වැඩිවීමට ඉඩ ඇති බවයි. ඊට අමතරව මෙරටට වල්නාශක කෘමිනාශක ගෙන්වීමට වසරකදී වැයවන මුදල රුපියල් කෝටි 900 කි.

ඒ සමඟම රජය මෙරට රසායනික පොහොර සහනාධාරයට රුපියල් කෝටි 5,000 කට අධික මුදලක් වැය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවට දැනට වසරකට ගෙන්වන රසායනික පොහොර ප්‍රමාණය ටොන් 12,60,000 කි. ඊට අමතරව වල්නාශක, කෘමිනාශක ටොන් 5,500 ක් පමණ මෙරටට ගෙන්වනු ලැබේ.

රටේ දිස්ත්‍රික්ක 10 ක වකුගඩු ‍රෝගීන් 164,000 කට අධික ගණනක් සිටිති. මේ අතර දැනට වකුගඩු රෝගය වැලඳී පුද්ගලයන් 32,000 කට වඩා මියගොස් ඇතැයි වසරකට 6,000 ක් මිය යන බව ද පර්යේෂණ විද්‍යාඥයෝ පවසති.

Comments