නාලන්දා විද්‍යාලයේ 85 කණ්ඩායමේ පරිත්‍යාගයක් | සිළුමිණ

නාලන්දා විද්‍යාලයේ 85 කණ්ඩායමේ පරිත්‍යාගයක්

කොවිඩ් ආසාදිතව ගම්පහ මහ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා වෛද්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාගයක් නාලන්දා විද්‍යාලයේ 85 කණ්ඩායමේ සභාපතිවරයාගේ මූලිකත්වයෙන් පසුගියදා සිදුකෙරිණු අවස්ථාව. මීට පෙරද කොවිඩ් රෝගීන් වෙනුවෙන් එම කණ්ඩායම විසින් විවිධ පරිත්‍යාග කර තිබේ.

Comments